Walory przyrodnicze na szlaku
Wybierz obiekt:

Walory przyrodnicze na szlaku

Szlak wiedzie krainami Niziny Śląskiej. Równiną Wrocławską od doliny rz. Oławy (gdzie przy Oleśnicy Małej, w kościele w Małujowicach warto zobaczyć piękne gotyckie malowidła, a w Brzezinie oryginalny pomnik związany z modernizacją Via Regia w XVI w.) , przez Wysoczyznę Lubińską, obszar chronionego krajobrazu Dolina Odry z rezerwatami roślin i ptaków k. Prochowic. Można  tu wędrować licznymi szlakami turystycznymi. Dalej ciągnie się wzdłuż doliny rz. Kaczawy w kierunku Legnicy, gdzie można odpocząć nad J. Kunickim. Na Wysoczyźnie Chojnowskiej, między Winnicą, a Jaworem, na rz. Nysie Szalonej utworzono zbiornik retencyjny Jez. Słup, raj dla wędkarzy. Dalej Via Regia przebiega krawędzią Pogórza Kaczawskiego, gdzie między Złotoryją, a Wilkowem przejść można przez krainę wygasłych wulkanów, Park Krajobrazowy Chełmy Wilcza Góra i obejrzeć bazaltowe powulkaniczne szczyty. Szlak kończy się za doliną rz. Bóbr. Tutaj od Lwówka Śl. rozciąga się Park Krajobrazowy Dolina Bobru, z rezerwatami naturalnych zbiorowisk leśnych ze ścieżkami turystyczno-dydaktycznymi i tarasami widokowymi.