Charakterystyka szlaku
Wybierz obiekt:

Trasa 2 Via Regia

Długość całkowita szlaku: 221,8 km

Przebieg szlaku

(Pieszo)

Oleśnica Mała – Sobocisko 22,9 km, droga wiejska, ul. 1 Maja, trasa 94, droga wiejska

Sobocisko – Wrocław 22,8 km (45,7 km), droga wiejska, trasa 395

Wrocław – Środa Śląska 32,7 km (78,4 km), trasa 94

Środa Śląska – Lubiąż 19,9 km (98,3 km), trasa 94, droga wiejska, trasa 338

Lubiąż – Legnickie Pole 33,1 km (131,4 km), trasa 94, droga wiejska, trasa 338, trasa 94, droga wiejska

Legnickie Pole – Legnica 30,1 km (161,5 km), ul. Nowodworska, droga wiejska, ul. Jaworzyńska

Legnica – Złotoryja 24,2 km (185,7 km), ul. Złotoryjska, droga wiejska, trasa 363, ul. Legnicka,

Złotoryja – Lwówek Śląski 27,4 (213,1 km), trasa 364

Lwówek Śląski – Niwnice 8,7 km (221,8 km), ul. Oświęcimska

 

Możliwość przebycia szlaku

Szlak można przebyć piechotą, rowerem lub konno. Jest to szlak typowo pielgrzymkowy, wiodący drogami krajowymi, wiejskimi oraz w dużej części drogami polnymi.