Wielka Sowa – wieża widokowa
Wybierz obiekt:

Wielka Sowa – wieża widokowa

Budowa wież widokowych na szczytach stała się niezmiernie popularna w ostatniej tercji XIX w., w znacznej mierze dzięki inicjatywom coraz liczniejszych górskich towarzystw turystycznych. Budowle te nie tylko służyły podziwianiu widoków w miejscach, które porastał las, ale były także pomnikami określonych idei państwowych i narodowych. W Sudetach od czasów emancypacji politycznej Czechów w latach 60. XIX przebiegała wzmożona rywalizacja nacji słowiańskiej i germańskiej o prawa do gór, zarazem prawo do ziemi. Nawiązujące często do budowli średniowiecznych wieże przywoływały ducha czasów kolonizacji tych ziem w XIII i XIX w. W Sudetach przebiegała też w owym czasie granica między Cesarstwem Austriackim i Cesarstwem Niemieckim (to drugie proklamowano w 1871 r. po przegranej przez Habsburgów wojnie o dominację w świecie niemieckim). Konflikt zbrojny z 1866 r. wprawdzie szybko zakończył się triumfem Hohenzollernów i polityki kanclerza Ottona von Bismarcka, wciąż jednak poprzez wieże – pomniki demonstrowano po obu stronach granicy przywiązanie do określonych idei państwowych. Jedną z takich demonstracji stała się wzniesiona w 1906 r. wieża im. Bismarcka na najwyższym szczycie Gór Sowich – na Wielkiej Sowie (1015 m). Była to jedna z bardzo wielu podobnych budowli sławiących imię Żelaznego kanclerza. Zastąpiła ona drewnianą wieżę z 1885 r. Inicjatorem budowy był prezes miejscowego towarzystwa górskiego – Franz Thamm. W 1909 r. wmurowano w wieżę tablicę ku czci zmarłego właśnie inicjatora. Po drugiej wojnie światowej wieży nadano imię gen. Władysława Sikorskiego, ale nazwa nie przyjęła się. W 1980 r. nazwano ją im. dra Mieczysława Orłowicza, znanego działacza turystycznego i krajoznawcy. W stulecie istnienia przeprowadzono generalny remont wieży. Jak przed stu laty, walcowata, betonowa budowla ze zwieńczeniem w formie gloriety, o nieco przysadzistych formach typowych dla architektury doby wilhelmińskiej, cieszy się sławą jednej z najpiękniejszych tego typu budowli w polskich Sudetach.

Czynna V-X, od 9.30 do 18.00.

Bilety: N 4 – zł, U – 2 zł.

Galeria