Kościół parafialny św. św. Piotra i Pawła w Długopolu Górnym [było: Długopole Górne – kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła]
Wybierz obiekt:

Kościół parafialny św. św. Piotra i Pawła w Długopolu Górnym

Drewniany kościół w tej miejscowości wzmiankowano w 1355 r. Obecną świątynię wzniesiono w latach 1587-1595 r., na fali ożywienia życia religijnego, jakie przyniosła reformacja. Po rekatolicyzacji w latach 20. XVII w., kościół przeszedł w ręce katolików, którzy w 1693 r. wznieśli wieżę (o ile nie przebudowano wówczas starszej dzwonnicy). W 1. połowie XVIII w. i w XIX w. raz jeszcze przebudowano kościół, a w ciągu XX w. poddano go licznym remontom. W wyniku tych wszystkich nawarstwień i przeobrażeń powstała jednoprzestrzenna budowla z wielobocznie zamkniętym prezbiterium i wieżą od zachodu. Piętrowy układ okien w partii korpusu odpowiada kondygnacjom drewnianych empor w nawie. Uwagę zwraca także empora kolatorska z boku prezbiterium. Tu też znajduje się portal do zakrystii z datą 1587 oraz kamienna chrzcielnica z około 1600 r. Kościół stanowi może mało efektowne, ale ciekawe świadectwo renesansowej architektury sakralnej i protestanckiej kultury artystycznej na terenie dawnego hrabstwa kłodzkiego, poddanego silnej rekatolicyzacji i zdominowanego przez kulturę baroku.

Parafia rzym.-kat. w Długopolu Górnym

nr 81, 57-520 Długopole Dolne

tel. 74 813-90-25

www, e-mail - brak

Msze św.

niedziela: 8.00 i 12.00

dni powszednie: 17.00.

Galeria