Kletno – Jaskinia Niedźwiedzia i Muzeum Ziemi
Wybierz obiekt:

Kletno – Jaskinia Niedźwiedzia i Muzeum Ziemi

Jaskinia znajduje się w masywie góry Stromej (1166 m), w północno-wschodniej części Masywu Śnieżnika. Dostępna jest z doliny rzeki Kleśnicy (wejście na wysokości około 800 m), w dolnej części której rozlokowana jest wieś Kletno. Powstała w soczewie skał wapiennych, wydobywanych od dawna w licznych okolicznych kamieniołomach. Jest to najdłuższa jaskinia w Sudetach, o długości korytarzy przekraczającej 3,5 km. Różnica wysokości między najwyższym i najniższym piętrem jaskini wynosi 60 m. Korytarze rozmieszczone są horyzontalnie na trzech poziomach i połączone tzw. kominami. Jaskinia odkryta została w 1966 r. w czasie rutynowej eksploatacji kamieniołomu Kletno III. Nazwę jaskini nadano w związku ze znalezieniem w jej namuliskach tysięcy kości zwierząt plejstoceńskich, głównie niedźwiedzia jaskiniowego. Zwierzęta żyjące w jaskini narażone były na oddziaływanie promieniotwórczego radonu, którego stężenie osiąga tu 4,16 kBq/m³. Średnia temperatura we wnętrzu wynosi 6oC i podlega minimalnym zmianom w ciągu roku; wilgotność powietrza sięga 100%. Jaskinię zamieszkują nietoperze (nocek duży i mopek), kuny i ryjówki górskie, nadto w wodach – bezkręgowce, np. studniczek będący reliktem trzeciorzędowej fauny morskiej. W korytarzach i salach jaskini zachowały się liczne formy naciekowe – m.in. barwne stalaktyty, stalagmity i stalagnaty, kaskady, misy martwicowe, pola ryżowe, pizolity i draperie naciekowe. Należą one do najpiękniejszych, jakie znane są w polskich jaskiniach. Jest tu też wiele okazałych „sal” (Sala Lwa, Sala Pałacowa, Blokowa i in.), z największą (zw. Salą Szampańską) dochodzącą do 45 m wysokości. Dzięki temu, że jaskinia odkryta została dość późno i nie była nigdy ogólnie dostępna, jej wnętrza nie zostały zdewastowane, jak to miało miejsce w przypadku wielu innych podobnych obiektów. Jaskinia Niedźwiedzia i jej otoczenie podlega od 1977 r. ochronie rezerwatowej. W 1983 r. część korytarzy i sal udostępniono zwiedzającym, ograniczając ingerencję człowieka do minimum (budowa mostków, chodników, przekucie przejść, montaż instalacji). Wzniesiono też pawilon wejściowy mieszczący m.in. niewielką ekspozycję muzealną z przedmiotami pozyskanymi w trakcie badań jaskini (gł. kości prehistorycznych zwierząt). Trasa turystyczna pozwala zwiedzić z przewodnikiem w grupach nie przekraczających 5 osób środkowe piętro jaskini. Z rozległymi partiami dolnymi można się zapoznać oglądając film, partie górne nie zostały jeszcze w pełni przebadane speleologicznie.

Zakład Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia"

57-550 Stronie Śląskie, Kletno 18

tel. 74 814-12-50

www.jaskinia.pl

e-mail: rezerwacja@jaskinia.pl

Bilety: III: N - 12 zł, U - 8 zł; VII-VIII: N - 20 zł, U – 15 zł; IX-II, IV: N - 18 zł, U - 13 zł.

Dzieci do 3 lat - wstęp bezpłatny.

W Kletnie mieści się prywatne Muzeum Ziemi. Eksponowane są w nim minerały i skamieliny z okolic (Masyw Śnieżnika), jak i z dalszych rejonów (odciski łap dinozaurów z Gór Stołowych, kolekcja skamieniałych zębów prehistorycznych gadów, odciski jaj dawnych wielkich gadów z Chin, skamieniałe pnie drzew, meteoryt z Syberii, wielkie okazy kwarcu z Gór Izerskich, kolekcja agatów oraz krzemieni pasiastych z Gór Świętokrzyskich). Muzeum oprócz zwiedzania oferuje warsztaty pozwalające zapoznać się z minerałami, ich poszukiwaniem i rozpoznawaniem. Na terenie muzeum znajdują się liczne rzeźby przedstawiające dinozaury. Muzeum znajduje się w pobliżu Parkingu PTTK, przy drodze do Jaskini Niedźwiedziej.

www.muzeum-kletno.pl

e-mail: info@muzeum-kletno.pl

Czynne wt.-ndz.: 9.00-17.00.

Bilety: N – 8 zł, U – 5 zł.

Galeria