Kąty Bystrzyckie – kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Wybierz obiekt:

Kąty Bystrzyckie – kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Początki Kątów Bystrzyckich sięgają zapewne końca XIII w., ale zachowany do dziś kościół powstał około 1541 r. W tym czasie służył głównie ludności protestanckiej. W latach 20. XVII w., jak całe Czechy, poddany został rekatolicyzacji. W późniejszym czasie dobudowano mu wieżę, w ciągu 1. połowy XVIII w. wnętrze wypełniło się nowym, późnobarokowym wyposażeniem rzeźbiarskim. Świątynia jest skromną, salową i oskarpowaną budowlą z wieżą od strony zachodniej.

We wnętrzu kościoła uwagę zwraca ambona. Jej starszy korpus z 2. połowy XVII w. ozdobiono figurami przeniesionymi z ambony w Krosnowicach Kłodzkich. Figury te przedstawiają Chrystusa, czterech ewangelistów i anioła z trąbką. Pochodzą one z 1721 r. i zostały wykonane przez znanego rzeźbiarza pracującego na terenie hrabstwa kłodzkiego – Michaela Klahra z Lądka-Zdroju. Jest on także autorem figur świętych Barbary i Katarzyny Sieneńskiej, umieszczonych w ołtarzu głównym.

Parafia rzym.-kat. p.w. Narodzenia NMP w Lądku-Zdroju

ul. Kościelna 24, 57-540 Lądek-Zdrój

tel. 74 814-63-51

www.parafialadek.pl

e-mail: parafia.ladek@wp.pl

Msze św.

niedziela: 12.00.

Galeria