Bystrzyca Kłodzka – ratusz, Baszta Rycerska, Baszta Kłodzka
Wybierz obiekt:

Bystrzyca Kłodzka – ratusz, Baszta Rycerska, Baszta Kłodzka, tarasowa zabudowa miasta i fragmenty murów obronnych z XIII wieku z wieżą Bramy Wodnej

Ratusz w Bystrzycy Kłodzkiej stoi pośrodku rynku. Obecna budowla powstała w miejscu starszej, szesnastowiecznej i wielokrotnie przebudowanej, w latach 1853-1854. Z tej starszej pozostawiono jedynie wysoką wieżę. Trójkondygnacyjna, zwarta bryła ratusza z wyniosłą wieżą nawiązuje do popularnych w XIX w. wzorów architektury municypalnej, jakimi były ratusze miast włoskich, z florenckim i sieneńskim na czele. Kształt dawnej wieży, zwieńczonej hełmem, zmieniono, kryjąc ją prostym daszkiem i przydając jej galerię widokową.

Bystrzyca Kłodzka zachowała znaczne partie dawnych obwarowań, szczególnie malowniczych w południowej i wschodniej części miasta, od strony Nysy Kłodzkiej. Sam mur, którego istnienie potwierdza wzmianka z 1319 r., sięgający wysokości 10 m i wzmocniony przyporami, był ogromnym wysiłkiem budowlanym dla niewielkiego miasta i powstawał zapewne w dłuższym horyzoncie czasowym w przeciągu XIV w., a potem był wielokrotnie naprawiany. Interesujący jest epizod z XVII w., kiedy to w końcowej fazie wojny trzydziestoletniej w mieście często usadawiały się wojska szwedzkie nękające okolicę. Dlatego w 1647 r. stany kłodzkie domagały się zburzenia murów Bystrzycy, ale tutejsi mieszczanie protestowali argumentując, że są to bardzo stare („starożytne”) fortyfikacje. Gdy ich funkcja obronna całkowicie zanikła, w 1840 część murów rozebrano, a inne partie w ciągu XIX w. obrosły drobnymi zabudowaniami gospodarczymi, tak, że w niektórych partiach mur w ogóle został przesłonięty. Około 1870 r. zasypano fosę miejską. W latach 60. XX w. dokonano częściowej sanacji murów, skutkiem czego znaczne fragmenty muru można oglądać dziś po północnej stronie lokacyjnego miasta. Mur wzmacniały baszty i wieże bramne. Zachowały się dwie baszty, zwane Kłodzką i – bez związku z miejskim charakterem budowli – Rycerską. Wzniesione zostały z kamienia i mają plan zbliżony do kwadratu. Wieńczą je charakterystyczne szpiczaste hełmy. Baszta Kłodzka stała obok niezachowanej Bramy Kłodzkiej, dziś jest dostępna jako wieża widokowa. Baszta Rycerska w 1843 r. została zaadoptowana na dzwonnicę powstałego nieco wcześniej pobliskiego kościoła ewangelickiego. Zachowała jednak w swych elewacjach wąskie otwory strzelnicze. Najbardziej charakterystyczną budowlą obronną Bystrzycy Kłodzkiej jest malownicza, bardziej przysadzista od pozostałych, wieża Bramy Wodnej. Jej elewacje wieńczy krenelaż, od strony przedmieścia (południowej) widoczna jest zamknięta ostrołucznie wnęka na opuszczaną kratę. Z bramą sąsiaduje średniowieczny budynek dawnego Wójtostwa, pierwotnie oddzielony od miasta wałem i fosą, przebudowany w XVIII i XX w., który zachował rozległe piwnice udostępnione do zwiedzania.

Informacja turystyczna, Biuro Związku Gmin Śnieżnickich

Mały Rynek 2/1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. 74 811-37-31, tel./fax 74 811-37-07

www.zgs.ta.pl

e-mail: zgs@ta.pl, it-bystrzycaklodzka@wp.pl

Galeria