Bystrzyca Kłodzka – kolumna św. Trójcy i kaplica św. Floriana z XVIII
Wybierz obiekt:

Bystrzyca Kłodzka – kolumna św. Trójcy i kaplica św. Floriana z XVIII wieku

W górnej części rynku w Bystrzycy Kłodzkiej ustawiono w 1736 r. okazały pomnik Trójcy Świętej. Jego fundatorem był rajca bystrzycki Kasper Rudolf Kleinwachter, a twórcą – Anton Jörg, znany z podobnego pomnika ustawionego w rynku w Głubczycach. Pomnik bystrzycki wpisuje się w dość długą tradycję podobnych fundacji, zapoczątkowaną przez pomnik Trójcy Świętej w Wiedniu ufundowany przez cesarza Leopolda I jako wotum za uratowanie od zarazy w 1679 r. Niebawem podobny pomnik stanął na ziemi kłodzkiej w rynku w Lądku-Zdroju. Związek z „wezwaniem” pomnika podkreśla trójboczny kształt jego cokołu. W najwyższej strefie usytuowano przedstawienie błogosławiącego Boga Ojca, obok widnieją przedstawienia Syna Bożego pod postacią Baranka eucharystycznego oraz gołębica Ducha Świętego. Niżej umieszczono figurę Marii Immaculaty na kuli ziemskiej; jeszcze niżej, w dolnej strefie znajduje się figura Archanioła Michała depczącego smoka – symbol pokonanego grzechu pierworodnego. Towarzyszą mu patroni strzegący przed pożarem, powodzią i morem: św. Florian, św. Jan Nepomucen i św. Franciszek Ksawery. Program wzbogacają odwołania do św. Rodziny, uczytelnione poprzez figury świętych Anny, Joachima i Józefa. Pomnik otacza misternie wykuta balustrada.

Na wzniesieniu po przeciwnej niż miasto (wschodniej) stronie Nysy Kłodzkiej, na którym już 1646 r. wzniesiono kaplicę św. Floriana, w latach 1725-1727 powstała nowa budowla. Zarówno pierwsza jak i druga kaplica powstały w następstwie pożarów miasta, ta druga po pożarze w 1703 r. Jej fundatorami był głównie łaziebnik i chirurg Michael Klapper. Skromna kaplica ma plan prostokąta z węższym prezbiterium od wschodu. Jej wnętrze zdobi efektowne malowidło na sklepieniu, ukazujące unoszącego się wśród chmur św. Floriana polewającego wodą płonącą Bystrzycę. Nadto znajdują się tu ołtarze dłuta Michaela Klahra – znanego rzeźbiarza z terenu hrabstwa kłodzkiego. Przy kaplicy powstała niebawem pustelnia. Na przełomie XIX i XX w. na zachodnim stoku wzniesienia, poniżej kaplicy, urządzono efektowny park miejski, z czasem przydano mu kąpielisko. Miejsce to łączył z miastem most dla pieszych, zniszczony przez powódź w 1997 r. Po 1945 r. park zdziczał, a dominująca niegdyś nad miastem kaplica zarosła drzewami i popadła w zapomnienie.  

Galeria