Walory przyrodnicze na szlaku
Wybierz obiekt:

Walory przyrodnicze na danym szlaku

Trasa 2. odcinka szlaku wiedzie wzdłuż Przełomu Bardzkiego Nysy Kłodzkiej (możliwość spływów), przecina Park Narodowy Gór Stołowych. Trasa 3. odcinka prowadzi w sąsiedztwie rezerwatu krajobrazowego Góra Choina z ruinami zamku Grodno i nad zaporowymi jeziorami Bystrzyckim i Pilchowickim (to drugie – na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru). Nad Złotoryją – ostatnim punktem trasy – góruje Wilcza Góra, objęta rezerwatem geologicznym.