Walory przyrodnicze na szlaku
Wybierz obiekt:

Walory przyrodnicze na szlaku

Szlak wiedzie krainami Przedgórza Sudeckiego i Sudetów, wyjątkowo pięknymi, ale jednocześnie wymagającymi dużego wysiłku od turysty. Rozpoczynamy wędrówkę od zamku Grodno położonego nad zaporowym Jeziorem Bystrzyckim, w pobliżu rezerwatu krajobrazowego Góra Choina. Dalej kierujemy się ku Górom Wałbrzyskim, do Książa w Książańskim Parku Krajobrazowym, w którym możemy zwiedzić Sudecki Ogród Dendrologiczny, podziwiać malownicze przełomy potoków, m.in. rezerwat Przełomy pod Książem oraz ujrzeć przedstawicieli rzadkich gatunków fauny i flory. W pobliżu zamku Bolczów, w Rudawskim Parku Krajobrazowym zobaczyć można unikalne górskie i rzeczne tereny chronione, m.in. przełomowy fragment Bobru, czy rezerwat przyrody Trzcińskie Mokradła. Z Rudaw Janowickich, malowniczą doliną rzeki Bóbr, która płynie Kotliną Jeleniogórską między Górami Kaczawskimi i Górami Izerskimi, dotrzeć można do Parku Krajobrazowego Dolina Bobru u podnóża Sudetów Zachodnich. Jest to zespół rezerwatów naturalnych zbiorowisk leśnych ze ścieżkami turystyczno-dydaktycznymi i tarasami widokowymi. W parku tym możemy także odpocząć nad Jeziorem Pilchowickim. Wędrówkę kończymy na Pogórzu Kaczawskim w zamku Grodziec, który wznosi się na powulkanicznym wzgórzu bazaltowym, skąd będziemy podziwiać piękne krajobrazy Sudetów i Niziny Śląskiej.