Wałbrzych – rynek z ratuszem
Wybierz obiekt:

Wałbrzych – rynek z ratuszem

Rynek wałbrzyski, jak każdy rynek, był początkowo miejscem, gdzie odbywały się targi. Z czasem jednak zaczęły one tutaj zanikać, by ostatecznie w 1926 r. zostać przeniesione na Plac Kościelny.

Wałbrzyski rynek ulegał częstym zmianom architektonicznym. Pierwszy ratusz wybudowano w 1731 r. w stylu barokowym. Był to drewniany, jednopiętrowy budynek. Nad nim górowała wieżyczka z zegarem, zakończona hełmem z blaszaną chorągiewką. Na parterze znajdowała się karczma. Wokół budynku rozlokowane były drewniane budy handlowe, szpecące swoim wyglądem rynek, oraz kamienice z podcieniami. Budy te w połowie XVIII w. zostały zastąpione przez niskie domy. Obok kamienicy „Pod Kotwicą” stał pręgierz, który usunięto w połowie XIX w. Ponadto w kamienicach od nr 5 do 9 mieściły się winiarnie, w których gościł sam Johann Wolfgang von Goethe. Na szczególną uwagę zasługują w rynku kamienice: Dom Pod Kotwicą, Dom z Trzema Różami, Dom Pod Atlantami, które pochodzą z czasów największego rozkwitu handlu płótnem.

W 1857 r. drewniany ratusz został rozebrany. W środku rynku wykopano zbiornik wodny i otoczono go drzewami. Plac ten stał się ulubionym miejscem spacerowym ówczesnych Wałbrzyszan.

Nowy ratusz wzniesiono na Placu Magistrackim, na północny zachód od rynku, w latach 1855-1856, w stylu neogotyckim. Plac Magistracki wcześniej był po prostu polem należącym do kupca Meniusa. Budowniczym ratusza był Waesemann z Wrocławia. Plan miasta z 1863 r. pokazuje, iż plac ratuszowy od strony zachodniej był ograniczony budynkami: stajniami fabryki porcelany Kriesta, starym maglem płóciennym oraz restauracją „Przy Nadziei”, zamkniętą w 1927 r. Od strony południowej mieściły się domy mieszkalny i handlowy. Od strony północno-wschodniej znajdował się tarasowy ogród. Obecnie w budynku znajduje się Urząd Miejski.

W 1908 r. postawiono w rynku pomnik cesarza Fryderyka oraz dwie fontanny. Został on usunięty w 1920 r., a w 1928 r. urządzono tu parking samochodowy.

W latach 1997-1999 trwały w rynku prace restauratorskie. Ich efekt możemy dziś oglądać.

Urząd Miejski w Wałbrzychu

pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych

tel. 74 665-51-00

www.um.walbrzych.pl

e-mail: um@walbrzych.pl

Galeria