Wałbrzych – pałac Czettritzów
Wybierz obiekt:

Wałbrzych – pałac Czettritzów

Pałac wybudowano w latach 1604-1628 w stylu renesansowym, niedaleko rynku, jako rezydencję rodu von Czettritz. Od 1857 r. był siedzibą administracji dóbr Hochbergów. W latach 1881-1882 obiekt został przebudowany w stylu neorenesansowym i tak też wygląda obecnie. Jako budulca użyto kamienia i cegły, całość otynkowano. Pałac jest obiektem dwukondygnacyjnym z trzecią kondygnacją typu mansardowego. Wiele pomieszczeń w pałacu jest sklepionych. Najpiękniejsze renesansowe ornamenty stiukowe widoczne są na sklepieniu sieni. Do pałacu wchodzi się przez piękny renesansowy portal z kartuszem herbowym rodu Czettritzów. Obecnie mieści się tu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa. Pałac Czettritzów znajduje się przy ul. Zamkowej 4, na trasie spacerowej „Szlakiem Starego Grodu”, która jest oznaczona czerwonym kolorem.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych

tel. 74 641-92-00, 74 641-92-01

www.pwsz.com.pl

e-mail: pwsz@pwsz.com.pl

Galeria