Świerzawa - Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Wybierz obiekt:

Świerzawa - Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Najcenniejszy i najstarszy zabytek architektoniczny okolic Świerzawy, będący przykładem prawie niezmienionej bryły świątyni późnoromańskiej.

Kościół wybudowany został w 2. ćwierci XIII w. w stylu romańskim, na miejscu innej świątyni, o której pierwsza wzmianka pochodzi z połowy XII w. Obiekt powiększony został o wieżę i kruchtę na przełomie XV i XVI w. Restaurowany był w XVII i XIX w. Kolejne remonty przypadły na lata 1959 i 1978-1979. Od początku był to kościół cmentarny. Często jest podawany za przykład prawie niezmienionej budowli późnoromańskiej. Zbudowany został z kamienia łamanego. Jednonawowy, ma wydzielone prezbiterium zamknięte apsydą. Od północy dobudowana jest zakrystia, od południa kruchta, a od zachodu wieża. Kościół pokryty jest dwuspadowym dachem, natomiast wieża ostrosłupowym hełmem.

Po II wojnie światowej kościół podupadał. W latach 50. wywieziono z niego część wyposażenia, m.in. gotycką nastawę ołtarzową z 1498 r., która obecnie znajduje się w kościele św. Marcina w Poznaniu. W 1977 r. odkryto we wnętrzu kościoła fragmenty polichromii na ścianach prezbiterium i apsydy. Datowane są one od 1. poł. XIII do XVIII w. Podczas prac konserwatorskich część malowideł została transferowana i obecnie można oglądać je w Muzeum Regionalnym w Jaworze i w Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Kościół został udostępniony do zwiedzania turystom w 2003 r.

W 2005 r. odbył się remont wnętrza wieży (schody, podłogi, zbudowanie dodatkowego drewnianego stropu). Dzięki temu wieża może być zwiedzana w celach widokowych.

Ponadto w kościele podziwiać można wiele kamiennych nagrobków i epitafiów pochodzących z XVI - XVII w., a także renesansową ambonę i stalle z 1562 r.

Kościół można zwiedzać w godz. 10.00-18.00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Kontakt: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

ul. Jeleniogórska 58, 59-540 Świerzawa

tel. 75 713-52-73, 75 713-46-06, 75 713-48-57

www.swierzawa.pl

e-mail: centrumkultury@swierzawa.pl

Na miejscu dostępne są materiały informacyjne w języku angielskim i niemieckim.

Wirtualny spacer: www.wirtualna.swierzawa.pl/kosciol.html

Świątynia usytuowana jest na pograniczu Świerzawy i Sędziszowej.

Źródła:

  • www.swierzawa.pl

Galeria