Świerzawa - Kościół parafialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Kościół p.w. św. Józefa Opiekuna Zbawiciela
Wybierz obiekt:

Świerzawa - Kościół parafialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Kościół p.w. św. Józefa Opiekuna Zbawiciela

Pierwsza wzmianka o kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny pochodzi z 1381 r. Od początku był to kościół parafialny i taką funkcję pełni do dziś. Prezbiterium wybudowano w 2. poł. XIV w., a cała pozostała część świątyni powstała w 1. poł. XV w. Po pożarze w 1487 r. odbudowano nawę główną. Przypuszcza się, że także w tym czasie dobudowano od południa wieżę do prezbiterium. Kościół restaurowano na przełomie XIX i XX w., natomiast remont dachu przeprowadzono w latach 1976-1977.

Kościół jest murowany z kamienia, trzynawowy. Ma charakter bazylikowy. Nawa środkowa, podobnie jak w kościołach bazylikowych, jest wyższa od naw bocznych. Kaplica i zakrystia umiejscowione są od północy, a kruchta i wieża od południa. Wszystko przykryte jest dwuspadowymi dachami. Od strony północnej i zachodniej zachowały się dwa rzeźbione gotyckie portale. We wnętrzu kościoła znajdują się elementy wystroju barokowego, m.in. ołtarz główny.

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP

pl. Najświętszej Marii Panny 2, 59-540 Świerzawa

tel. 75 713-52-32, 75 713-57-02

Msze św.

dni powszednie: 18.00

sobota: 8.00, 18.00

niedziele i święta: 8.00, 9.30, 12.00, 18.00.

Miejscowy kościół p.w. św. Józefa Opiekuna Zbawiciela wybudowany został w latach 1747-1748 dla świerzawskiej gminy ewangelickiej. Wieżę dobudowano w 1844 r. Obecny wygląd świątynia zyskała przede wszystkim w trakcie odbudowy po pożarze w 1763 r. W latach 1876-1878 kościół ponownie przebudowano (projektantem był Paul Hartmann z Poznania). Budynek poświęcono 12 lipca 1878 r. Po II wojnie światowej kościół został opuszczony przez ewangelików. Dopiero w 1999 r. przekazano go parafii katolickiej.