Stare Bogaczowice - kaplica p.w. św. Anny i kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca
Wybierz obiekt:

Stare Bogaczowice - kaplica p.w. św. Anny i kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca

Kaplica p.w. św. Anny ulokowana jest na wzgórzu na północ od wsi. Wybudowana została w 1736 r. Murowana, na rzucie zbliżonym do elipsy, nakryta została kopułą z freskami Franza Heigla z 1736 r. Z czasu budowy kaplicy pochodzą barokowy ołtarz i ambona.

Kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca wzniesiono w latach 1685-89, przebudowywany był w 1826 r. Wewnątrz znajduje się bogate barokowe wyposażenie w przełomu XVII i XVIII w. Świątynia jest murowana, jednonawowa z rzędami empor, prezbiterium zakończone jest trójbocznie. Można w niej obejrzeć sklepienie kolebkowe z lunetami i oskarpowaną wieżę.

Parafia św. Józefa Oblubieńca

ul. Główna 150, 58-312 Stare Bogaczowice

tel. 74 845-22-88

www.bogaczowice.diecezja.swidnica.pl

e-mail: bogaczowice@diecezja.swidnica.pl

Msze św.

niedziele i święta: 8.00, 11.00.

W tygodniu msze według ogłoszeń.

Galeria