Mysłakowice – domy tyrolskie i Muzeum Tyrolczyków
Wybierz obiekt:

Mysłakowice – domy tyrolskie i Muzeum Tyrolczyków

Od czasu kontrreformacji w XVI-XVII w., w Tyrolu, w dolinie Ziller mieszkało wielu protestantów. Ponieważ ówczesna Austria była krajem katolickim, tyrolscy protestanci byli prześladowani. W wyniku polityki kontrreformacyjnej cesarzy, nie chcąc przechodzić na katolicyzm, musieli wyemigrować. W wielu rodzinach dochodziło wówczas do rozłamów. Jedni decydowali się na opuszczenie Tyrolu, inni zostawali u katolickich krewnych.

W tym czasie pałac w Mysłakowicach należał do Fryderyka Wilhelma III, dlatego też w 1835 r. Tyrolczycy prosili króla o wydzielenie dla nich miejsca na jego ziemiach. Za proszącymi wstawiła się hrabina von Reden z Bukowca, zaprzyjaźniona z królem Fryderykiem. Dzięki temu od 1837 r. Tyrolczycy zostali lokowani w kwaterach w Kowarach. Jednym z pierwszych był szewc Johann Fleidl. W niedługim czasie król Fryderyk postanowił odstąpić bezpłatnie część swoich ziem na budowę domów dla imigrantów. Dzięki temu w latach 1840-1860 na południe od pałacu w Mysłakowicach wzniesiono osiedle tyrolskie nazwane Zillerthal. Pierwszy wzniesiony dom był dwupiętrowy. Dołączone do niego były stajnia oraz stodoła. Wkrótce w osadzie stanęło ponad 50 gospodarstw. Budynki dekorowane były roślinnymi motywami lilii i tulipana. Powiększono kościół, aby Tyrolczycy mogli się w nim zmieścić razem z autochtonami. Stopniowo rozbudowywano osadę o szkołę, młyn i kuźnię. W pierwszym wybudowanym domu otwarto zajazd, który spłonął w 1883 r. Na jego zgliszczach wybudowano nowy Dom Tyrolski.

Przybysze próbowali zaszczepić w miejscowych swoją kulturę, m.in. jodłowanie, elementy strojów. Jednak nie spotkało się to z ciepłym przyjęciem, dlatego też zwyczaje tyrolskie zaczęły zanikać. Z czasem różnice pomiędzy dawnymi mieszkańcami Mysłakowic i Tyrolczykami stopniowo się zacierały. Zawierano coraz więcej małżeństw mieszanych.

Do dziś zachowało się wiele z tyrolskich domostw. Na jednym z nich można oglądać napis wykonany przez Tyrolczyków na balustradzie balkonu: „Gott segne den König Friederich Wilhelm III" („Boże błogosław króla Fryderyka Wilhelma III”). Dzięki staraniom wiceburmistrza Mayrhofen w Zillerhall, upadający Dom Tyrolski został w 2. poł. lat 90. odkupiony od ówczesnych właścicieli, których nie było stać na odrestaurowanie go. Obecnie mieści się tu restauracja, w której wystawione są eksponaty przedstawiające historię emigrantów z Tyrolu w Kotlinie Jeleniogórskiej. Dom ten jest dowodem dobrej współpracy pomiędzy Polską, Austrią i Niemcami.

Dom Tyrolski

ul. Starowiejska 14, 58-533 Mysłakowice

tel. 75 753-55-47

www.domtyrolski.pl

formularz kontaktowy na stronie muzeum

Restauracja-Muzeum Dom Tyrolski

godziny otwarcia: 12.00-21.00

Galeria