Lwówek Śląski - miejski zespół przestrzenny z ratuszem i kamienicami
Wybierz obiekt:

Lwówek Śląski - miejski zespół przestrzenny z ratuszem i kamienicami

W XII w. na lewym brzegu rzeki Bóbr, przy dawnej drodze handlowej Via Regia, założona została osada targowa, której w 1217 r. nadano prawa miejskie. W średniowieczu miasto było ważnym ośrodkiem handlowym. Lwówek Śląski wielokrotnie był niszczony przez pożary, dlatego też wielokrotnie go odbudowywano. Okres rozkwitu miasta przypadał na wieki XV-XVI. Otaczające miasto mury miejskie wznoszono w dwóch etapach. Pierścień wewnętrzny - na przełomie XII i XIII w., pierścień zewnętrzny - od ok. 1435 do ok. 1494 r. Obecnie mury zachowane są w dużej części.

Pierwsza informacja o ratuszu pochodzi z 1341 r. Przez wieki był on kilkukrotnie przebudowywany i modernizowany. W latach 1903-1905 przebudowano go wg projektu H. Poelziga. Obecnie mieszczą się tu: Placówka Historyczno – Muzealna, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna oraz Punkt Informacji Turystycznej.

W rynku, na wprost wschodniej fasady ratusza, znajduje się kamienny budynek ław cechowych szewców i piekarzy, powstały w XIII w. W 2. poł. XIX w. rozebrana została jego część wschodnia. Budynek ław chlebowych i obuwniczych jest jedną z trzech zachowanych zabytkowych kamienic w rynku. Obok niego znajduje się Agatowa Kamieniczka. W trakcie działań wojennych w 1945 r. znaczna część pierwotnej zabudowy miejskiej uległa zniszczeniu. W miejsce zburzonych budynków wzniesiono w latach 60. i 70. XX w. charakterystyczne bryłowate, kilkupiętrowe budynki mieszkalne.

Inicjatorem budowy pałacu w Lwówku Śląskim był książę Fryderyk Wilhelm Konstanty von Hohenzollern-Hechingen. Pałac został wybudowany w latach 1850-52. W latach 60. XIX w. dobudowano kolejno powozownię i stajnię. Po śmierci księcia Fryderyka pałac przeszedł w ręce linii Hohenzollern-Sigmaringen. Kolejnymi właścicielami zostali książę von Hohenzolern zu Düsseldorf, a następnie hrabia August von Nostitz z Soboty (Zobten). Od hrabiego pałac odkupiły władze powiatowe. Dziś mieści się tu Urząd Miasta i Gminy Lwówka Śląskiego.

W 1209 r. książę Henryk I Brodaty nadał Lwówkowi Śląskiemu przywilej warzenia piwa. Zajęcie to mogli wówczas wykonywać tylko rzemieślnicy i zakonnicy. Browar w dzisiejszej postaci wybudował pod koniec XIX w. ród Hochbergów. Postawiono go na miejscu dawnego zamku książęcego. Browar nie doznał zniszczeń w czasie II wojny światowej. W 1945 r. został przejęty przez Polaków i kontynuował produkcję piwa. W 2009 r., zakupił go Marek Jakubiak, właściciel Browaru Ciechan. Obecnie piwa warzone w Lwówku zdobywają nagrody w wielu konkursach. Przy browarze otwarto muzeum piwowarstwa dolnośląskiego.

Pierwszy most na Bobrze był drewniany, wielokrotnie palony. Most kamienny wzniesiono w 1558 r. W 1813 r. został on częściowo zniszczony przez wycofujące się z miasta wojska rosyjskie. Odbudowano go w późniejszym czasie. Most na Bobrze ma 61 m dł. i 9 m szer.

Corocznie, w połowie lipca, w Lwówku odbywa się Lwóweckie Lato Agatowe. Jest to największa giełda mineralogiczna w tej części Europy, a zarazem najważniejsza impreza w mieście. Minerały prezentowane są przez wystawców z całego świata.

Urząd Gminy i Miasta

al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski

tel. 75 647-78-88, fax 75 647-78-89

www.lwowekslaski.pl

e-mail: urzad@lwowekslaski.pl

Punkt Informacji Turystycznej

pl. Wolności 1, 59-600 Lwówek Śląski

tel./fax. 75 647-79-12

e-mail: it@lwowekslaski.pl