Wrocław – Kościół św. Jakuba i Wincentego, ob. Katedra greckokatolicka, pl. Biskupa Nankera 15
Wybierz obiekt:

Wrocław – Kościół św. Jakuba i Wincentego, ob. Katedra greckokatolicka, pl. Biskupa Nankera 15

Kościół p.w. św. Jakuba i św. Wincentego we Wrocławiu jest obecnie katedrą greckokatolicką. Został ufundowany wraz z klasztorem ok. 1240 roku przez Henryka Pobożnego i był przeznaczony dla franciszkanów przybyłych z Pragi. Jeszcze w trakcie budowy, w krypcie kościoła pochowany został jego fundator, poległy w bitwie pod Legnicą w 1241 r.

Dwadzieścia lat później – 16 grudnia 1261 r. – właśnie w tymże kościele ogłoszono przywilej lokacyjny Nowego Miasta na prawie magdeburskim, umożliwiający dalszy rozwój Wrocławia.

Obiekt do początków XVI w. był we władaniu franciszkanów. Wówczas duża część z nich przeszła na protestantyzm, albo opuściła Wrocław. Opuszczony przez zakonników kościół przejęli norbertanie (premonstratensi) ze zburzonego opactwa na Ołbinie, poświęcając świątynię swemu patronowi z Ołbina – św. Wincentemu. W 1810 r., po sekularyzacji zakonu, kościół przekształcono w parafialny, a budynki klasztorne stały się siedzibą sądu.

Przez wieki kościół ulegał wielu przekształceniom. W XIV i XV w. został poddany poważnej przebudowie i rozbudowie. W czasach baroku, w XVII w. zyskał bogate wyposażenie, m.in. nowy ołtarz. W latach 1723–1727 przy południowej ścianie dobudowano kaplicę p.w. św. Barbary (następnie Najświętszego Sakramentu). Obiekt szczęśliwie przetrwał prawie całą ostatnią wojnę, zniszczeniu uległ dopiero w ostatnich dniach 1945 r. Zawaliła się wieża, ściany boczne i sklepienia. Zniszczeniu uległo również niemal całkowicie wyposażenie kościoła.

Świątynia jest obecnie kościołem bazylikowym, trzynawowym, posiada pięcioprzęsłowy korpus oraz jednonawowe sześcioprzęsłowe prezbiterium zakończone trójbocznie. Ma 77,5 m długości, 22 szerokości i 23 m wysokości. Wnętrze nakryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Od północy do kościoła przylegają barkowe zabudowania byłego klasztoru norbertanów (obecnie gmach Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego), co jest nietypowe dla tej części Europy, ale typowe dla Wrocławia.

W 1997 r., staraniem papieża Jana Pawła II i kardynała Henryka Gulbiwoicza obiekt został przekazany kościołowi grekokatolickiemu i stał się siedzibą eparchii wrocławsko-gdańskiej.

 

Kontakt:

Katedra Św. Wincentego Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego we Wrocławiu

pl. Biskupa Nankera 15, 50-146 Wrocław

tel. 71 343-94-77, 608-680-331

www.cerkiew.net.pl

e-mail: konsystoria@wroc-gda.opoka.org.pl

formularz kontaktowy na stronie

Adres korespondencyjny:

ul. Łaciarska 34/6, 50-146 Wrocław

tel./fax 71342-46-30

 

Dojazd:

Kościół mieści się przy pl. Nankera 15. Z Rynku należy iść ul. Kuźniczą, następnie skręcić w prawo, na pl. Nankera.

 

Możliwość zwiedzania:

Przed i po mszach św.

Ponadto: sb 10.00-18.00 i ndz 11.30-16.00

 

Wydarzenia stałe i cykliczne:

Msze św.

niedziele: 10.00, 16.00

dzień powszedni: 8.00, piątek: 18.00 Akatyst do Bogurodzicy, sobota: 9.00.

 

Parking: przy pl. Bpa Nankiera i przy ul. Piastowskiej.

 

Punkty gastronomiczne:

Ready’s Restauracja Grecka

pl. Bema 3, 50-265 Wrocław

tel. 71 322-87-72

www.readys.com.pl

e-mail: biuro@grecja.pl

 

Abrams’ Tower

ul. Kraińskiego 14, 50-153 Wrocław

tel. 71 725-66-52

www.abramstower.pl

e-mail: info@abramstower.pl

 

Kawiarnia Plastyczna Akademii Sztuk Pięknych

ul. Modrzewskiego 15, 50-156 Wrocław

tel. 71 343-47-17

www.catering.bosek.pl

e-mail: biuro@catering.bosek.pl

 

Restauracja Verona 1

pl. Nowy Targ 22/23, 50-144 Wrocław                               

tel. 71 344-26-75

www.verona.com.pl  

e-mail: biuro@verona.com.pl

 

Ristorante Convivio

ul. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław                                                  

tel. 71 344-17-09

www.convivio.pl

e-mail: restauracja@convivio.pl                  

 

Usługi noclegowe:

Hotel Zaułek

Garbary 11, 50-115 Wrocław

tel. 71 341-00-49

www.hotelzaulek.pl

e-mail: recepcja@hotelzaulek.pl, hotel@hotel.uni.wroc.pl

 

Art Hotel

ul. Kiełbaśnicza 20, 50-110 Wrocław

tel. 71 787-71-00

www.arthotel.pl

e-mail: info@arthotel.pl

 

Radisson Blu Hotel

ul. Purkyniego 10, 50-156 Wrocław

tel. 71 375-00-00

www.radissonblu.com/hotel-wroclaw

e-mail: reservations.wroclaw@radissonblu.com

 

Hotel Lothus

ul. Wita Stwosza 22/23, 50-148 Wrocław

tel. 71 341-97-38

www.lothus.pl

e-mail: hotel@lothus.pl

 

Hotel Patio

ul. Kiełbaśnicza 24, 50-510 Wrocław

tel. 71 375-04-00

www.hotelpatio.pl

e-mail: hotel@hotelpatio.pl

formularz kontaktowy na stronie

 

Punkty informacji turystycznej:

Dolnośląska Informacja Turystyczna

Sukiennice 12, 50-107 Wrocław

tel. 71 342-01-85

www.wroclaw-info.pl

e-mail: wrocław-info@itwroclaw.pl

 

Źródła:

§  Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

§  Małachowicz Edmund, Kościół z klasztorem św. Wincentego we Wrocławiu, Wrocław 1993.

§  www.cerkiew.net.pl.