Złotoryja – zespół klasztorny franciszkanów i kościół p.w. św. Jadwigi, kapliczka słupowa przy kościele parafialnym św. Jadwigi
Wybierz obiekt:

Złotoryja – zespół klasztorny franciszkanów i kościół p.w. św. Jadwigi, kapliczka słupowa przy kościele parafialnym św. Jadwigi

Dawny klasztor Franciszkanów i kościół p.w. św. Jadwigi znajduje się w płn.-wsch. części starego miasta. Wg tradycji kościół ufundowała w 1212 r. św. Jadwiga. Jednak pierwsza wzmianka o franciszkanach w Złotoryi pochodzi z ok. 1240 r. Budynki ówczesnego klasztoru zostały zniszczone ok. 1427 r. przez husytów. Klasztor odbudowano ok. 1450 r. W latach 1540 – 1704 pozostawał w rekach protestantów, którzy utworzyli w nim słynne złotoryjskie gimnazjum. Zabudowania klasztorne spłonęły w 1554 r. odbudowano je ponownie w ciągu kilku lat. Na pocz. XVIII w. powrócili tu franciszkanie i przebudowali klasztor i kościół w stylu barokowym. W 1810 r. w wyniku sekularyzacji franciszkanie ponownie opuścili klasztor i miasto, a w 1813 r. urządzono w nim lazaret. Obecnie od północy znajduje się połączony z kościołem budynek poklasztorny z prostokątnym wirydarzem. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, z dwuspadowymi dachami.

Kościół p.w. św. Jadwigi jest obiektem jednonawowym, ze sklepieniem kolebkowym z lunetami i gurtami. Do dziś ze średniowiecznej budowli kościoła klasztornego zachowały się fragmenty murów i przypór w prezbiterium, które zamyka świątynię wielobocznie od wschodu. W zachodnim przęśle znajduje się murowana empora organowa wsparta na dwóch kolumnach. Od wschodu na murach z XV w. stoi zakrystia. Fasada, poprzedzona małą kruchtą, ozdobiona jest pilastrami i szczytem, którego krawędzie łukowato spływają do gzymsu. Kościół nakryty jest dwuspadowym dachem z ośmioboczną sygnaturą z 1867 r. umieszczoną na kalenicy od wschodu.

We wnętrzu znajduje się rokokowy ołtarz główny z 1750 r., dwa barokowe ołtarze boczne z pocz. XVIII w., ambona i malowana empora.

Zespół otoczony jest murem, który w części płn.-wsch. jest d. murem miejskim. Od zachodu przed kościołem stoi figura św. Jana Nepomucena, która została przeniesiona ok. 1914 r. z okolicy Bramy Dolnej. Obok kościoła znajduje się wykonana z piaskowca oryginalna kapliczka słupowa z k. XV w. Jest to cenny zabytek sztuki średniowiecznej. Kapliczkę tworzy kwadratowy słup zakończony szerszą sześcioboczną głowicą. Na górnej części słupa na jego ścianach wyrzeźbiono postać klęczącego mężczyzny – fundatora (?) oraz biskupa i aniołów. We wnękach sześciobocznej głowicy przedstawione są płaskorzeźbione postaci Matki Boskiej z Dzieciątkiem i świętych: Katarzyny, Antoniego Pustelnika, pokutnika (z biczem i rózgami, być może jest to Chrystus z atrybutami męki), Doroty oraz Barbary. Kapliczkę wieńczy scena Ukrzyżowania. Zapewne jest to kapliczka wotywna.

 

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Złotoryi

ul. Klasztorna 18, 59-500 Złotoryja

tel. 76 878-31-76, 76 878-38-68

www.kosciolswjadwigiwzlotoryi.eulotka.pl

 

 

Msze św.

niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00 (w okresie zimowym), 18.00 (w okresie letnim)

dni powszednie: 6.15, 17.00 (w okresie zimowym), 18.00 (w okresie letnim)

Wnętrze kościoła można oglądać przez kratę w przedsionku.

 

 

Źródła:

Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

www.fullinfo.pl

www.zlotoryja.com.pl

www.kosciolswjadwigiwzlotoryi.eulotka.pl

www.parafiazlotoryja.eulotka.pl/kategoria kościoły i klasztory