Prochowice – ratusz, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela
Wybierz obiekt:

Prochowice – ratusz, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela

Pierwszy budynek ratusza w Prochowicach wzniesiono najprawdopodobniej w XIV w. i przebudowano na początku XV w. Po dwóch pożarach został odbudowany w 2. poł. XVIII w. jako budynek klasycystyczny. Niewielkie zmiany wprowadzono w nim w XIX w. Prochowicki ratusz jest murowany i wybudowany na planie prostokąta. Nakryty jest dachem czterospadowym z sygnaturką, którą wieńczy ażurowy hełm. Z powodu remontów i przebudów wnętrza budynku  utraciły pierwotny charakter. Obecnie mieści się tu siedziba władz miejskich.

Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela został wzniesiony w 1847 r. w stylu neogotyckim. Jest on murowany z cegły, jednonawowy. Obok fasady zachodniej wybudowano wieżę zwieńczoną sterczynowym szczytem. Wewnątrz świątyni znajduje się barokowe wyposażenie przeniesione tu z kościoła klasztornego w Lubiążu: architektoniczny ołtarz główny z figurami archaniołów autorstwa Matthasa Stein<s>e</s>la z około 1695 r. Rzeźby Michała Archanioła i Gabriela na cokołach oraz inne zdobiące ambonę, prospekt i emporę organową (m.in. Zmartwychwstały Chrystus, Mojżesz, Jan Ewangelista oraz inne) wyszły spod ręki tego samego autora. Ponadto w kościele znajdują się barokowe obrazy: Chrzest Chrystusa i Matka Boska Passawska. Przed kościołem umieszczono barokowe kamienne figury przedstawiające Madonnę z Dzieciątkiem oraz św. Jana Nepomucena.

 

Rzymsko-Katolicka Parafia p.w.  Św. Jana Chrzciciela

ul. Legnicka 44, 59-230 Prochowice

tel. 76 858-44-56

www.diecezja.legnica.pl

brak adresu e-mail

 

Źródła:

Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

Pilch Józef, Atlas zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.