Oława – zespół staromiejski z ratuszem i kamienicami, mury obronne, kościół p.w. św. Piotra i Pawła, kościół p.w. św. Rocha
Wybierz obiekt:

Oława – zespół staromiejski z ratuszem i kamienicami, mury obronne, kościół p.w. św. Piotra i Pawła, kościół p.w. św. Rocha

Zespół staromiejski z ratuszem i kamienicami, mury obronne

Pierwszy ratusz w Oławie wzniesiono ok. 1353 r. Obecny budynek powstał przy konsultacji projektu z Karlem Fridrichem Schinklem w latach 1823 – 1824. Jest to budowla klasycystyczna. W północno-wschodnim narożniku wybudowana została wieża na rzucie kwadratu na dole, wyżej na rzucie ośmioboku. Nakrywa ją barokowy cebulasty hełm. Na wieży umieszczony jest zegar z ruszającymi się figurami rycerza, śmierci, koguta oraz księżyca, ufundowany przez księżną Luizę anhalcką. Od strony wschodniej ratusza znajduje się figura św. Jana Nepomucena, a od zachodniej pręgierz. Kamienice wokół rynku wielokrotnie były przebudowywane. Na szczególną uwagę zasługują późnobarokowa z elementami klasycystycznymi nr 12, barokowa ze szczytową fasadą nr 24, barokowa, dawna apteka nr 25, późno klasycystyczna nr 35, późnobarokowa nr 36.

Mury obronne z cegły wzniesione zostały w 2. poł. XIII w. wraz z dwoma bramami: Wrocławską od północnego-zachodu i Brzeską od południa. W północnej ich części znajdował się ufortyfikowany zamek. Otoczone były fosą. Do czasów współczesnych zachował się jedynie zachodni odcinek przy kościele parafialnym św. Piotra i Pawła, natomiast fragment wzdłuż północnego skrzydła zamku zobaczyć można jedynie w obrysie wzniesienia w parku na terenach pofortyfikacyjnych.

 

Kościół p.w. św. Piotra i Pawła

Obecny kościół został umieszczony w dawnej sali rycerskiej w zamku w latach 1834 – 1835. Projektantem był Karl Friedrich Schinkel. Świątynia ta jest murowana, trzynawowa. Wejście znajduje się od południa i jest poprzedzone przyarkadowym podcieniem. Obok wybudowana została wieża, w której wisi dzwon z 1655 r. Wewnątrz oglądać można wyposażenie z XIX w.

 

Kościół p.w. św. Rocha

Kościół wzniesiono w 1706 r. Jego fundatorką była Jadwiga Ludwika, żona księcia Jakuba Ludwika Sobieskiego. Barokowa świątynia jest murowana, orientowana, wybudowana na planie prostokąta. Od wschodu dobudowano zakrystię, od zachodu kruchtę. Kościół nakryty jest trzyspadowym dachem. We wnętrzu znajduje się wystrój z 2. poł. XVIII w.

 

Parafia p.w.  Św. Apostołów Piotra i Pawła

pl. Zamkowy 16, 55-200 Oława

tel. 71 313-27-23, 71 303-52-70

www.petrus.olawa.pl

e-mail: petrus@data.pl

 

Msze św.

niedziele: 8.00, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 18.00, 19.15, 21.00 (tylko w okresie wakacyjnym, zamiast mszy o godz. 19.15)

dni powszednie: 7.00, 9.00, 18.00; soboty: 15.00

Kościół jest otwarty cały dzień.

 

Kościół św. Rocha

ul. Św. Rocha

(skrzyżowanie ul. Św. Rocha i ul. 1 Maja), 55-200 Oława

 

Rzymsko-katolicka parafia p.w.  Najświętszej Marii Panny Matki Pocieszenia

pl. Św. Maksymiliana M. Kolbe 1, 55-200 Oława

tel. 71 313-22-41

www.sanktuarium.olawa.archidiecezja.wroc.pl

e-mail: sanktuarium.olawa@archidiecezja.wroc.pl

 

Msze św.

sobota: 8.00

Kościół otwarty jest cały dzień. Wnętrze można oglądać zza kraty, w przedsionku.

 

Źródła:

Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

Pilch Józef, Atlas zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.