Miękinia – kościół p.w. Narodzenia NMP i winnica
Wybierz obiekt:

Miękinia – kościół p.w. Narodzenia NMP i winnica

Gotycko-barokowy kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny został wzniesiony pod koniec XV w. W 1710 r. został zniszczony przez pożar, a w 1711 r. odbudowany przez jezuitów z Wrocławia. Świątynia jest murowana, orientowana, jednonawowa, sklepiona kolebką z lunetami. Prezbiterium jest węższe, zamknięte trójbocznie. Zachodnią wieżę zwieńczono barokowym, cebulastym hełmem. Wewnątrz kościoła znajduje się barokowe wyposażenie, a w ołtarzu głównym umiejscowiony jest obraz Narodziny Marii z 1889 r.

 

Rzymsko-Katolicka Parafia p.w.  Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

ul. Kościelna 2, 55-330 Miękinia

tel. 71 317-81-79

www.archidiecezja.wroc.pl

brak adresu e-mail

 

Msze św.

niedziele: 8.00, 9.45, 11.30, 19.00

dni powszednie: 18.00 (czas letni), 17.00 (czas zimowy); soboty: 8.00.

W kościele znajduje się przedsionek z kratą, przez którą można zobaczyć wnętrze kościoła. Jeżeli ks. proboszcz jest w domu, chętnie oprowadzi po kościele.

Wnętrze można także zwiedzać przed i po mszach św.

 

Źródła:

Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.