Lutynia – kościół parafialny św. Józefa Oblubieńca
Wybierz obiekt:

Lutynia – kościół parafialny św. Józefa Oblubieńca

Pierwsza wzmianka o kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca pochodzi z 1335 r. Gotycka świątynia została wzniesiona w XV w. Jest to budowla murowana, jednonawowa, z węższym, zamkniętym prosto prezbiterium. Obecnie kościół jest otynkowany. Od zachodu dobudowano wieżę z ostrosłupowym hełmem, od północy zakrystię, a od południa kaplicę.

Wewnątrz podziwiać można dwa gotyckie sakramentaria oraz rokokowo-klasycystyczną ambonę, a na zewnątrz płyty nagrobne Georga i Anny von Zeidlitz.

Przy kościele znajduje się cmentarz, a wokół wzniesiono kamienny mur z bramami i czterema narożnymi, cylindrycznymi bastejami, dzięki czemu jest to jeden z najciekawszych na Śląsku przykładów wiejskiego kościoła dostosowanego do obrony.

 

Rzymsko-Katolicka Parafia p.w.  Św. Józefa Oblubieńca NMP

ul. Kościelna 18, 55-333 Lutynia

tel. 71 723-45-38

www.archidiecezja.wroc.pl

lutynia@archidiecezja.wroc.pl

 

Msze św.

niedziele: 7.45, 11.15, 12.30

dni powszednie: 19.00 (okres letni), 18.00 (okres zimowy)

 

Źródła:

Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.