Legnickie Pole – Opactwo Benedyktyńskie – kościół Podniesienia Krzyża Świętego i Świętej Jadwigi
Wybierz obiekt:

Legnickie Pole – Opactwo Benedyktyńskie – kościół Podniesienia Krzyża Świętego i Świętej Jadwigi

Barokowy zespół prepozytury benedyktyńskiej został wybudowany w latach 1723 – 1738 dla benedyktynów, z inicjatywy Othmara Zinkego, opata klasztoru w Broumovie w Czechach. Projektantem był Kilian Ignaz Dientzenhofer. Po 1810 r. klasztor stracił swoją pierwotną funkcję i został przejęty przez armię pruską. W latach 1894 – 1898 założenie klasztorne zostało przebudowane w stylu neobarokowym. W czasie trwania II wojny światowej zabudowania zostały przeznaczone na obóz jeniecki. Od 1961 r. funkcjonuje jako Państwowy Dom Opieki Społecznej.

Całą prepozyturę wyznaczono na planie prostokąta. Kościół Podniesienia Krzyża Świętego i św. Jadwigi usytuowany jest centralnie, jego fasadę nieznacznie cofnięto. Świątynia ta została wzniesiona w latach 1727 – 1730. Wszystkie rzeźby na elewacjach, w ołtarzach oraz na prospekcie organowym są autorstwa K. J. Hiernlego. W fasadzie wybudowane są dwie wieże, nakryte kopulastymi hełmami, zwieńczonymi książęcymi mitrami. Ponadto na fasadzie znajdują się figury św. Jadwigi, św. Benedykta, św. Scholastyki i adorujących aniołów. Nawa kościoła została zbudowana na planie dwóch przecinających się elips. Prezbiterium jest wydłużone i zakończone półkoliście. Wnętrze kościoła zdobią freski Cosmy Damiana Asama. Znajduje się tu jednolite barokowe wyposażenie: ołtarz główny z obrazem św. Jadwigi przy ciele syna, ołtarze boczne, w których mieszczą się obrazy Zdjęcie z Krzyża z Matką Boską Bolesną, Apoteoza św. Benedykta, św. Wojciecha na Zielonej Górze, Męczeństwo św. Małgorzaty. Ponadto znajdują się tu ambona z 1766 r., chrzcielnica z Legnicy z lat 20. XVIII w. oraz prospekt organowy, bogato zdobiony figurami. W prezbiterium stoi tron z inicjałami opata Jakuba Chmela i herbami Brzewnowa i Broumowa z końca XVIII w., stalle zakonników zdobione wizerunkami ewangelistów i scenami z życia Chrystusa oraz ławki snycerskie z lat 1733 – 1734.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża Św. i Św. Jadwigi Śląskiej

ul. Św. Jadwigi 1, 59-241 Legnickie Pole

tel. 76 858-21-85

www.diecezja.legnica.pl/teksty/parafie.php?n=100407

brak adresu e-mail

 

Możliwość zwiedzania:

niedziele 14.00-18.00

dni powszednie 10.00-17.00

 

Źródła:

Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

www.legnickiepole.pl