Legnica – siedziba Kurii Biskupiej i Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Jana Pawła II oraz zespół urbanistyczny dzielnicy Tarninów
Wybierz obiekt:

Legnica – siedziba Kurii Biskupiej i Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Jana Pawła II oraz zespół urbanistyczny dzielnicy Tarninów

Tarninów jest dzielnicą Legnicy położoną na płd.-zach. i płd. od starego miasta, na zach. od Parku Miejskiego nad Kaczawą. Dzielnica powstawała etapami od 1862 r. wg określonego planu. W układzie ulic i kwartałów widoczna jest harmonijna zabudowa, którą współtworzą kamienice i wille oraz budynki użyteczności publicznej. Są to obiekty eklektyczne z XIX w. i modernistyczne z XX w. Tarninów miał być enklawą spokoju, w której obiekty architektury łączą się z przyrodą. Dlatego znalazł się w kręgu zainteresowania bogatych mieszkańców miasta. Powstawały tu ciekawe architektonicznie budowle: wille otoczone ogrodami oraz kamienice o pięknych fasadach wzdłuż ulic i alei obsadzonych drzewami. M.in. w 1868 r. powstała zabudowa wzdłuż ul. Orzeszkowej, w 1874 r. kwartał między ul. Łukasińskiego, Chłapowskiego i Roosvelta, przebudowano kamienice przy ul. Szkolnej i Mickiewicza. W 1898 r. wytyczono ul. Rataja, która łączyła dwa zespoły urbanistyczne Tarninowa: wschodni o nieregularnym przebiegu ulic, między ul. Jaworzyńską, a ul. Mickiewicza oraz zachodni, większy z regularnym układem ulic i kwartałów między ul. Jaworzyńską, a ul. Złotoryjską. Na południe od ul. Rataja w 1901 r. zaczęto budować wille otoczone ogrodami. Najpiękniejsze wille powstawały w latach 20. XX w., m.in. willa Grubischa i willa fabrykanta F. Teicherta (obecnie hotel). Ten kwartał od 1945 r. do 1993 r. zajmowała Armia Radziecka. W części płn. Tarninowa, przy starym mieście, w latach 1891 – 1912 wybudowano m.in. obecny obiekt Kurii Biskupiej i Wyższego Seminarium Duchownego wraz z przylegającym placem Orląt Lwowskich, wokół którego powstały piękne kamienice czynszowe, budynek d. koszar pruskich grenadierów królewskich, teraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, budynek Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Jaworzyńskiej, dawne resursy, które mieściły się m.in. w obecnym MDK przy ul. Mickiewicza (z 1903 r.), obiekt d. zakładu leczniczo-kąpielowego Wilhelnsbad z 1905 r. przy ul. Mickiewicza oraz d. kościół ewangelicki z 1847 r. z wieżą z 1912 r. Obecnie jest to cerkiew prawosławna Zmartwychwstania. Dawniej przy ul. Granicznej stała też synagoga z 1846 r., która spłonęła w 1938 r.

Budynek Kurii Biskupiej i WSD wzniesiono w 1909 r. pod kierunkiem radcy budowlanego P. Oehlmanna. Pierwotnie znajdowała się w nim Augusta-Victoria Schule, gimnazjum i liceum przeznaczone dla zamożnych dziewcząt. Po 1945 r. obiekt stał się klubem oficerskim Armii Radzieckiej. W 1991 r. część budynku spłonęła i zdewastowany obiekt został przekazany nowopowstałej diecezji. Po remoncie i adaptacji znalazły w nim siedzibę kuria biskupia i WSD. Jest to monumentalny budynek 4-kondygnacyjny, z dwoma 3-kondygnacyjnymi skrzydłami: wsch. wzdłuż ul. Wojska Polskiego i zach. wzdłuż ul. Kościuszki. Część główna nakryta jest łamanym, wydłużonym dachem namiotowym. Przed jego fasadą, w części środkowej jest wysunięty fronton z pilastrami kolumnowymi i osobnym dachem z lukarnami i wieżą z latarnią nakrytą kopulastym hełmem. Skrzydła budynku nakryte są niższymi dachami namiotowymi. W kątach, gdzie skrzydła budynku łączą się z gmachem głównym dobudowano wieże z kopulastymi hełmami.

 

Kuria Biskupia

ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica

tel. 76 851-20-93

Wyższe Seminarium Duchowne

ul. Jana Pawła II 2, 59-220 Legnica

tel. 76 724-41-25

www.diecezja.legnica.pl, www.wsd.diecezja.legnica.pl

e-mail: kuria@legnica.opoka.org

 

 

 

Źródła:

Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

www.polskaniezwykla.pl

www.diecezja.legnica.pl

www.wsd.diecezja.legnica.pl