Legnica – rynek z ratuszem, podcieniowe kamieniczki tzw. kramy śledziowe oraz Dom pod Przepiórczym Koszem
Wybierz obiekt:

Legnica – rynek z ratuszem, podcieniowe kamieniczki tzw. kramy śledziowe oraz Dom pod Przepiórczym Koszem

Rynek zlokalizowany jest w centrum Starego Miasta, ma kształt wydłużonego po linii płn. – płd. prostokąta. Podzielony on jest na Duży i Mały Rynek Prostokątny zarys rynku w Legnicy pochodzi z połowy XIII w. Ciekawostką jest, że powierzchnię ma dwukrotnie większą od Rynku Starego Miasta w Warszawie. Do Rynku prowadzą ulice, które zachowały średniowieczny układ. Zabudowa wokół rynku została podczas II wojny światowej mocno zniszczona. W pierzei północnej i wschodniej, częściowo zachodniej i we fragmencie północnej śródrynkowej widoczna jest architektura z lat sześćdziesiątych XX w. Zachował się blok  śródrynkowy rozdzielony ulicą. W płd. części tego zespołu znajduje się dawny ratusz. Ten barokowy budynek projektu Scheerhofera został wzniesiony w latach 1737 – 1741 na miejscu wcześniejszego z 1318 r. Obecna budowla czworoboczna, trzykondygnacyjna, nakryta dachem mansardowym z lukarnami, charakteryzuje się trzema ozdobnymi elewacjami pałacowymi. Najpiękniejsza z nich, to elewacja wschodnia, w której wybudowano wieżę i wachlarzowato rozwinięte schody, prowadzące na pierwsze piętro, zaprojektowane przez J. Steudnera. Na początku XX w. ratusz przestał być siedzibą władz miejskich. Po II wojnie światowej budynek zajęty był przez armię radziecką aż do 1964 r. Teraz w budynku dawnego ratusza mieści się Teatr im. Heleny Modrzejewskiej. 

W zabudowie śródrynkowej znajduje się zespół ośmiu kamieniczek z poł. XVI w., tzw. kramy śledziowe. Są to wąskie, dwutraktowe, trzykondygnacyjne budynki o renesansowych, barokowych i klasycystycznych szczytach. Ich podcienie zostały zrekonstruowane w latach 1961 – 1962. Na fasadach dwóch z nich zachowały się dekoracje sgraffitowe.

Także w rynku warto zwrócić uwagę na narożny renesansowy dom z narożnym wykuszem Pod Przepiórczym Koszem (nr 38). Na jego elewacji znajduje się bogata dekoracja sgraffitowa oraz sceny figuralne: polowanie na jelenie, tryumf Cerery, bajki Ezopa o orle i lisie oraz świat na opak, czyli zające polujące na psy i myśliwych.

Południową pierzeję rynkową tworzy kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła ob. katedra. W północnej części rynku stoi barokowa Fontanna Syreny, w południowej Fontanna Neptuna z 1731 r. Zostały one postawione na miejscu dawnych miejskich ujęć wodnych. 

W 2008 r. rozpoczął się największy po wojnie remont rynku i ulic przyległych, m.in. zostanie wymieniona nawierzchnia rynku.