Kąty Wrocławskie – ratusz i kościół p.w. św. Piotra i Pawła
Wybierz obiekt:

Kąty Wrocławskie – ratusz i kościół p.w. św. Piotra i Pawła

Obecny ratusz w Kątach Wrocławskich wzniesiono obok starszej wieży w latach 1878 – 1879. Jest to budynek neoromański, murowany, dwukondygnacyjny. Składa się z dwóch skrzydeł. Nakryty jest dachem dwuspadowym. Wieża wybudowana jest na planie kwadratu, wyżej przechodzącego w ośmiobok. Można na niej zobaczyć płaskorzeźby z XVII w. Zwieńczona jest hełmem iglicowym.

Pierwsze wzmianki o kościele św. Piotra i Pawła pochodzą z 1302 r. Późnogotycką świątynię zbudowano w północnym kącie miasta lokacyjnego. Budowano ją w dwóch etapach. Prezbiterium na planie prostokąta ok. 1400 r. oraz korpus ok. 1500 r. Budowla jest murowana z kamienia i cegły, orientowana, trzynawowa, halowa. Od północy dobudowane zostały zakrystia i kaplica, od zachodu wieża, a od południa kruchta. Kościół nakryty jest dwuspadowymi dachami. We jego wnętrzu można zobaczyć architektoniczny ołtarz główny z 1879 r. z obrazem św. Piotra i Pawła, ołtarze boczne, w tym późnobarokowy św. Anny oraz drugi neogotycki, oraz ambonę, w budowie której wykorzystano późnobarokowe rzeźby. Ponadto w kościele znajdują się dwie późnogotyckie rzeźby Matki Boskiej i św. Jana Chrzciciela, przeniesione tu w 1937 r. ze Strzeganowic.

 

Rzymsko-Katolicka Parafia p.w.  Św. Piotra i Pawła

ul. Kościelna 2, 55-080 Kąty Wrocławskie

tel. 71 316-66-73

www.archidiecezja.wroc.pl/parafia.php?id_dek=11&id_par=3

brak adresu e-mail

 

Msze św.

niedziele: 12.00, 18.00

dni powszednie: 7.00, 18.00

Zwiedzanie przed i po mszach św.

 

Źródła:

Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

Pilch Józef, Atlas zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.