Jelenia Góra – Cerkiew prawosławna św. Apostołów Piotra i Pawła (d. kapl. NMP), ul. 1 Maja
Wybierz obiekt:

Jelenia Góra – Cerkiew prawosławna św. Apostołów Piotra i Pawła (d. kapl. NMP), ul. 1 Maja

Pierwsze wzmianki o kościele p.w. Najświętszej Marii Panny pochodzą z 1453 r. Kolejne informacje dotyczą zniszczenia obiektu w 1634 r. Ponieważ ruiny kościoła stały poza obrębem murów miejskich, zniechęcało to wiernych przez wiele lat do odbudowy obiektu. Dopiero w 1738 r. rozpoczęto budowę barokowej świątyni. Kościół wybudowano na planie prostokąta, składa się on z dwuprzęsłowej nawy. Nie ma wydzielonego prezbiterium. Nad głównym wejściem wznosi się wieża, która w górnej części ma przekrój ośmioboku i zakończona jest cebulastym hełmem. Na północnej elewacji wmurowane są dwa średniowieczne kamienne krzyże pokutne. Na jednym z nich wyryto narzędzie zbrodni – kuszę. W 1925 r. kościół wyłączono z kultu i zaadaptowano na miejską galerię. Od 1952 r. obiekt przeznaczony jest do liturgii prawosławnej. Prezbiterium zdobią malowidła wykonane przez Jerzego Nowosielskiego i Adama Stalony-Dobrzańskiego. Potrzeba stworzenia świątyni prawosławnej była wynikiem zasiedlenia Ziem Odzyskanych po II wojnie światowej ludnością z kresów wschodnich. W ten sposób prawosławie zaistniało na terenach dotychczas prawie nieznanych temu obrządkowi.

Budynek mieści około stu wiernych. We wnętrzach znajdują się ikonostas i ikony przeniesione ze zniszczonych cerkwi na Lubelszczyźnie, co daje ciekawe połączenie barokowego wnętrza z elementami sztuki prawosławnej.

 

Kontakt:

Parafia Prawosławna Świętych Apostołów Piotra i Pawła

ul. 1 Maja 40, 50-580 Jelenia Góra

tel. 75 767-88-22, 606-412-235

www.jeleniagora.cerkiew.pl

e-mail: bazylisawczuk@wp.pl

 

Dojazd:

Najkrótsza trasa z Wrocławia liczy 110 km, a czas przejazdu szacuje się na 1 godz. 45 min. Pierwszy odcinek liczy 27 km, pomiędzy wjazdem na autostradę A4 w Bielanach Wrocławskich, a zjazdem na krajową trasę nr 5. Po przejechaniu 45 km, w Bolkowie odbijamy na drogę nr 3/E65. Tą trasą po 17.5 km dojedziemy do punktu w Jeleniej Górze, w którym odbijamy w trasę nr 367. Po przejechaniu 4 km ul. Wincentego Pola, skręcamy w lewo, w ul. 1 Maja.

 

Możliwość zwiedzania:

Przed mszami św. oraz po uprzednim kontakcie z parafią.

 

Wydarzenia stałe i cykliczne mające miejsce w opisywanym obiekcie:

Brak wydarzeń o znaczeniu turystycznym, wydarzenia związane z rokiem liturgicznym.

Msze św.

niedziele i święta: 10.00.

 

Parking:

dostępny

 

Punkty gastronomiczne:

Karczma Grodzka

ul. Grodzka 4 i 5, 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 752-53-91

www.hotelbaron.pl

e-mail: recepcja@hotelbaron.pl

 

Restauracja Europa

ul. 1 Maja 16/18, 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 649-55-00

www.ptkarkonosze.pl

e-mail: recepcja@europa-hotel.com.pl

 

Hotel Feniks – Restauracja

ul. 1 Maja 88, 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 641-66-00

www.hotelfenix.pl

e-mail: recepcja@hotelfenix.pl

 

Restauracja Sonata

pl. Piastowski 13, 58-560 Jelenia Góra

tel. 75 755-72-17

www.jgi.pl/sonata

e-mail: kawiarnia.sonata@neostrada.pl

 

Usługi noclegowe:

Hotel Jelonek

ul. 1 Maja 5, 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 764-65-41

www.hoteljelonek.pl

formularz rezerwacji na stronie

 

Hotel Baron

ul. Grodzka 4 i 5, 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 752-53-91

www.hotelbaron.pl

e-mail: recepcja@hotelbaron.pl

 

 

Hotel Europa

ul. 1 Maja 16/18, 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 649-55-00

www.ptkarkonosze.pl

e-mail: recepcja@europa-hotel.com.pl

 

Hotel Mercure

ul. Sudecka 63, 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 754-91-48

www.accorhotels.com

formularz rezerwacji na stronie

 

Hotel Feniks

ul. 1 Maja 88, 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 641-66-00

www.hotelfenix.pl

formularz rezerwacji na stronie

 

Pałac Paulinum

ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 649-44-00

www.paulinum.pl

e-mail: palac@paulinum.pl

 

Punkty informacji turystycznej

Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej

ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 767-69-25

www.jeleniagora.pl

e-mail: it@jeleniagora.pl

 

Źródła:

§  Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

§  www.jeleniagora.cerkiew.pl