Jakubów - Kościół św. Jakuba Apostoła i kaplica grobowa
Wybierz obiekt:

Jakubów - Kościół św. Jakuba Apostoła i kaplica grobowa

Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła wzniesiono ok. 1376 r. Jest to świątynia gotycka posiadająca jedną nawę, wymurowana z kamienia, z dachem krytym łupkiem. W 1506 r. od strony północnej powiększono ją o prezbiterium. Wnętrze kościoła, łącznie ze stropem, pokrywa bogata barokowa dekoracja malarska, przypisywana Johannowi Hoffmanowi. Na bogate wyposażenie kościoła składają się rokokowy ołtarz główny z obrazem św. Jakuba Starszego, gotyckie rzeźby z pocz. XVI w., renesansowa empora organowa i chrzcielnica oraz neogotycka ambona. W ściany i elewacje kościoła wmurowano renesansowe epitafia i płyty nagrobne.

W obrębie murów cmentarnych znajduje się neogotycka ceglana wieża bramna z 2. poł. XIX w., została ona wzniesiona na miejscu dawnej wieży obronnej. W jej wnętrzu zawieszono dzwon datowany na 1506 r. Na terenie przykościelnym znajduje się również barokowa murowana kaplica grobowa rodu Kreckwitz z 1752 r. (data wykuta jest na portalu). W elewacje kaplicy wmurowano renesansowe inskrypcyjne i figuralne płyty nagrobne z XVI-XVII w. Całość założenia otoczona jest kamiennym murem, w którym również umieszczono epitafia i płyty nagrobne.

W pobliżu kościoła w rezerwacie przyrody „Buczyna Jakubowska” znajduje się źródło z figurą św. Jakuba z 1704 r., a wodzie z tutejszej „studni jakubowej” przypisuje się właściwości lecznicze.

W roku 2007 kościół p.w. Św. Jakuba podniesiono do godności Sanktuarium Pielgrzymkowego Św. Jakuba Starszego Apostoła. Warto zaznaczyć, że w tym miejscu powstała inicjatywa utworzenia szlaku pątniczego, który stał się Dolnośląską Drogą Św. Jakuba.

Pielgrzymom, którzy planują wędrówkę tą trasą, proponuje się rozpoczęcie lub zakończenie pielgrzymki niedzielną mszą św. o godzinie 12.00 w tutejszym kościele.

 

Kontakt:

Bractwo św. Jakuba Apostoła

Jakubów 34, 59-160 Radwanice

tel./fax 76 831-22-70

www.bractwoswjakuba.pl

e-mail: stanislaw-jakub@wp.pl

 

Dojazd:

Jakubów leży 11 km od Głogowa i 15 km od Polkowic.

 

Możliwość zwiedzania:

Po wcześniejszym kontakcie tel. lub mailowym z proboszczem.

 

Wydarzenia stałe i cykliczne mające miejsce w opisywanym obiekcie:

Msze św. w niedziele o godz. 12.00.

 

Parking:

dostępny

 

Punkty gastronomiczne:

Zajazd „Jerzmanowa”

ul. Głogowska 32c, 67-222 Jerzmanowa

tel. 76 831-21-12, 505-030-443, 512-021-659

www.zajazd-jerzmanowa.pl

e-mail: brak

 

Zajazd „Adria I”

ul. Kopalniana 2, 59-100 Polkowice

tel./fax 76 845-07-10

www.zajazdadria.pl

e-mail: zajazd@zajazdadria.pl

 

Restauracja „Aspri”

ul. Chełmońskiego 7, 59-100 Polkowice

tel. 76 845-11-40, 76 845-39-12

www: brak

e-mail: aspri@wp.pl

 

Restauracja „Dziupla”

ul. B. Prusa 16, 67-200 Głogów

tel. 76 833-55-57

 

Restauracja „Vanillia”

ul. Piaskowa 1, Głogów

tel. 76 833-21-02

www.vanillia.com.pl

e-mail: brak

 

Usługi noclegowe:

Zajazd „Jerzmanowa”

ul. Głogowska 32c, 67-222 Jerzmanowa

tel. 76 831-21-12, 5050-030-443, 512-021-659

www.zajazd-jerzmanowa.pl

e-mail: brak

 

 

 

Zajazd „Adria I”

ul. Kopalniana 2, 59-100 Polkowice

tel./fax 76 845-07-10

www.zajazdadria.pl

e-mail: zajazd@zajazdadria.pl

 

Usługi Hotelarskie „Interferie”

ul. Wojska Polskiego 9, 67-200 Głogów

tel. 76 726-57-00 do 03, fax 76 833-47-56

www.glogow.interferie.pl

e-mail: glogow@interferie.pl

 

„Dwór Ziemowit”

ul. Nagietkowa 14A, 59-101 Polkowice

tel. 76 845-02-89, fax 76 817-38-60

http://dwor-ziemowit.pl

e-mail: dworxziemowit@wp.pl

 

„Zajazd u Zenka”

ul. T. Babisza 2a, 59-100 Polkowice

tel./fax 76 722-22-22

www.zajazduzenka.pl

e-mail: zajazd@zajazduzenka.pl

 

Punkty informacji turystycznej:

Centrum Informacji Turystycznej w Polkowicach

„Aquapark” Polkowice, 59-100 Polkowice, ul. Młyńska 4, tel. 76 746-27-27

http://www.aquapark.com.pl/kontakt.htm

e-mail: cit@aquapark.com.pl

 

Źródła:

§  Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

§  Mendyk Emil (red.), Dolnośląska Droga św. Jakuba: przewodnik pielgrzyma, Janice 2007.

§  Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

§  www.bractwoswjakuba.pl