Modła – kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej, dawny dwór i folwark [dodano dwór i folwark]
Wybierz obiekt:

Modła – kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej, dawny dwór i folwark [dodano dwór i folwark]

Obecny kościół został wzniesiony w latach 1875 – 1877 r. w miejscu wcześniejszego, z 1580 r., który spłonął w 1874 r. Do 1945 r. użytkowany był przez protestantów. Jest to świątynia neogotycka wybudowana z klinkierowej cegły, jednonawowa na rzucie prostokąta, z niższym i węższym, prostokątnie zamkniętym prezbiterium od wschodu. Nawę główną i prezbiterium pokrywają dwuspadowe dachy. Szczyty dachów nad prezbiterium i nawą główną ozdobione są ceramicznymi kształtkami oraz narożnymi sterczynami. Mury budynku wsparte są przyporami. Wejście do kościoła znajduje się od strony zachodniej. W podłużnych, ostrołukowo zakończonych oknach ścian nawy i ścianie wschodniej prezbiterium zachowały się witraże. Do północno-wschodniego naroża nawy głównej i północnej ściany prezbiterium przylega kwadratowa, czterokondygnacyjna wieża zwieńczona strzelistym ośmiobocznym hełmem z małymi trójkątnymi oknami. Od południa do prezbiterium przylega mała zakrystia z dwuspadowym dachem. Na ostatniej kondygnacji wieży umieszczony jest zegar.

Wewnątrz kościoła od strony zachodniej znajduje się drewniana empora. Zachowała się tu także kamienna chrzcielnica z datą 1580 r. i herbem Bibranów, którzy byli fundatorami wcześniejszej świątyni. Pozostała część wyposażenia jest współczesna. Wokół kościoła mieści się cmentarz otoczony otynkowanym murem z cegły.


Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. MB Częstochowskiej w Gromadce,

ul. Słowackiego 1, 59-706 Gromadka, pow. bolesławiecki 

tel. 75 738-23-36

www.sanktuarium.boleslawiec.pl/dekanat.php?id=4

e-mail: brak

 

Msze św.

niedziele i święta: 9.00.        

 

Źródła:

http://www.gdziebylec.pl/obiekt/pokaz/Kościoł_Matki_Bożej_Rożańcowej_/10607

www.wrzosowakraina.pl

 

Dwór w Modłej zbudowany został w latach 1564-1567 przez Mikołaja von Bibran. W kolejnych wiekach był on przebudowywany, najbardziej  znacząco w XIX w. Na teren dworu wchodziło się przez dwie bramy – Górną i Dolną, obie postawione w 2. poł. XIX w. Każda z nich składała się z czterech neogotyckich wieżyczek -dwóch większych w środku i dwóch mniejszych po bokach. Na nich, po wewnętrznej stronie umieszczone były tarcze herbowe dawnych dziedziców. Pierwotnie dwór był obiektem dwukondygnacyjnym, który po bokach fasady miał dwa okrągłe wykusze. Cała fasada pokryta była renesansowymi sgraffitami. Obok portalu znajdowały się herby rodowe von Bibran, von Hocke, von Krommenau i von Reder. W 1769 r. do obiektu dostawiono dwa skrzydła oraz wyjście do ogrodu. W latach 30. XIX w. baron von Block-Bibran przebudował obiekt oraz dostawił od zachodu skrzydło łączące oranżerię z dworem. Kolejna większa przebudowa miała miejsce w latach 60. XIX w., tym razem z inicjatywy hrabiego Aurela von Rittberg.

 W 1945 r. po zajęciu obiektu przez Rosjan, urządzono w jego wnętrzach szpital wojskowy. W latach 50. XX w. we dworze wybuchł pożar, który przeobraził go w ruinę. Obecnie zachowały się fundamenty dworu, relikty parku oraz część zabudowań folwarcznych

Mauzoleum Rittbergów znajduje się nieopodal kościoła. Zbudowane jest z piaskowca. Grobowiec został obrabowany.

Źródła:

http://www.glogow.pl/okolice