Grodowiec – Sanktuarium NMP, kaplica Góry Oliwnej, kalwaria ze stacjami Drogi Krzyżowej
Wybierz obiekt:

Grodowiec – Sanktuarium NMP, kaplica Góry Oliwnej, kalwaria ze stacjami Drogi Krzyżowej

Sanktuarium NMP związane jest z kultem Matki Boskiej Grodowieckiej. Do cudownej figury Madonny, która znajduje się w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela przybywają liczne pielgrzymki.

Ruch pielgrzymkowy istnieje w Grodowcu od XVI w. i związany jest również z odnalezieniem w zgliszczach spalonego kościoła ocalałego obrazu Matki Bożej. To zdarzenie przyczyniło się do wzmożenia pielgrzymek pątników. W wyniku stale narastającego ruchu pątniczego w XVIII w. kościół znacznie rozbudowano, dostawiając nawy boczne. Kult MB Grodowieckiej odżył na nowo po II wojnie św., a liczne grupy pielgrzymów przybywają tu do dziś.

Do kompleksu sanktuarium należy Kaplica Góry Oliwnej usytuowana obok kościoła, w pobliżu bramy wejściowej. Jest to budowla barokowa, wzniesiona w 1755 r., murowana na planie kwadratu. Jej sklepienie pokryte jest bogatą polichromią z okresu budowy. Jest ona ściśle związana z zespołem kaplic odpustowych, wzniesionych wzdłuż drogi do Głogowa.

Kalwaria znajduje się na wzgórzu na południowy wschód od Grodowca. Oddalona jest od kościoła o ok. 450 m. Prowadzi do niej zabytkowa aleja z kasztanowców. Pod koniec XIX w. zbudowano tu stacje Drogi Krzyżowej, w postaci murowanych kapliczek słupowych, z malowanymi na blasze obrazami przedstawiającymi sceny Męki Pańskiej. Podczas budowy kalwarii natrafiono na źródło, do dziś uchodzące wśród pielgrzymów za cudowne i lecznicze.

Wzdłuż szlaku pątniczego z Głogowa do Grodowca stoi 15 kapliczek różańcowych zbudowanych w latach 1660 – 1663, ufundowanych przez barona Abrahama von Dyhern.

W Grodowieckim Sanktuarium tradycyjny, uroczysty odpust odbywa się 8 września, w święto Narodzenia NMP. Obecnie wyznaczono także dodatkowy odpust 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia NMP.

Sanktuarium można zwiedzić po uprzednim kontakcie z parafią, kalwaria jest ogólnodostępna, kaplicę Góry Oliwnej można obejrzeć przez kratę.

 

Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela

Grodowiec 24, 67-220 Grębocice

tel. 76 831-51-64, 698-915-940

www.grodowiec.pl

e-mail: waldi334@wp.pl

 

Msze św.

niedziele i święta: 8.15 i 13.00 oraz 17.00 od kwietnia do października

dni powszednie: 18.00.

 

Źródła:

Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

Pietsch Witold ks., Sanktuarium Maryjne w Grodowcu, Grębocice 2009.

Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

www.grodowiec.pl