Głogów – zamek książąt głogowskich, Muzeum Archeologiczno-Historyczne
Wybierz obiekt:

Głogów – zamek książąt głogowskich, Muzeum Archeologiczno-Historyczne

Pierwsze wzmianki o głogowskim grodzie, położonym na prawym brzegu Odry,  pochodzą z X w. i wiążą się z plemieniem Dziadoszan. Kolejne wzmianki o mieście przekazuje w XI w. Thietmar. Po włączeniu ziemi głogowskiej do państwa Mieszka I, wzniesiono nowy gród obronny na jednej z wysp Odry. Na brzegach mieściły się dwie osady służebne. W 1109 r. miała miejsce znana z lekcji historii bohaterska obrona Głogowa przed wojskami króla Henryka V. Mieszkańcy grodu zasłynęli z poświęcenia, z jakim walczyli w jego obronie przed najazdem niemieckim. W 1249 r. Książę Konrad II utworzył księstwo głogowskie oraz wybudował nowy zamek na lewym brzegu Odry. Był to obiekt z zabudową drewnianą oraz z cylindryczną ceglaną wieżą i drewniano-ziemnymi umocnieniami. Z zamkiem tym związana jest historia księcia Henryka III Głogowskiego, który uwięził swojego kuzyna, Henryka V Grubego, w skrzyni ograniczającej ruchy. Przedmiotem ich sporu była ziemia wrocławska, którą w ten sposób Henryk III chciał uzyskać. Henryk V wytrzymał w skrzyni aż sześć miesięcy, ale poddał się i zrzekł ziemi w momencie, kiedy w jego ciele zagnieździły się robaki. 

W XIII w. zamek został zniszczony przez pożar. W jego następstwie wzniesiono murowaną zabudowę na planie prostokąta. W 1331 r. czeski król, Jan Luksemburczyk, zdobył miasto oraz zamek który był rezydencją Piastów Głogowskich. W późniejszym czasie, brak siedziby był jednym z powodów budowy nowego zamku książęcego. Nową budowlę dość szybko sprzedano mieszczanom głogowskim. Władze miasta po kilkudziesięciu latach zadecydowały o rozbiórce nowego obiektu. Zamek księcia stał się w tym czasie siedzibą książąt cieszyńskich. Ostrzał artyleryjski w trakcie oblężenia zamku w 1488 r. przez wojska króla węgierskiego i czeskiego Macieja Korwina w znacznym stopniu zniszczył obiekt. Prac remontowych podjął się Zygmunt Jagiellończyk, który sprawował władzę w księstwie od 1499 r. Niestety szybka koronacja na króla polski zmieniła jego priorytety. W późniejszym czasie, gdy obiekt przeszedł w ręce Habsburgów, jego stan pogorszył się, a pożar w 1615 r. i wojna trzydziestoletnia dokończyły dzieła zniszczenia. Po kilkudziesięciu latach rozpoczęto gruntowne prace remontowe, wraz z przebudową na pałac. W ich ramach wybudowano czwarte skrzydło oraz arkady do wschodniego skrzydła. W kolejnych wiekach zamek wykorzystywano do różnych celów, znajdował się w nim m.in. sąd królewski oraz prywatne mieszkania. Dopiero 1945 r. przyniósł olbrzymie zniszczenia budowli. W latach 70. XX w. odbudowywano obiekt z pominięciem jednego skrzydła.

Obecnie w zamku mieści się Muzeum Archeologiczno-Historyczne. Do najcenniejszych zbiorów muzeum należy słynny skarb głogowski. Jest to zbiór ok. 20 tyś. monet i sztabek znaleziony w 1987 r.   

 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne

ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów

tel. 76 834-10-81

www.glogow.pl/mah

e-mail: muzeum-glogow@neostrada.pl, muzeum@muzeum.glogow.pl

 

Czynne 10.00-17.00 od środy do niedzieli.

 

Źródła:

Guerquin Bohdan, Zamki Śląskie, Warszawa 1957.

Smoczyński Jerzy, Zamki, Warszawa 2009.

www.glogow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=470