Głogów – ratusz, średniowieczne mury miejskie, nowożytne fortyfikacje (obecnie Wały Bolesława Chrobrego)
Wybierz obiekt:

Głogów – ratusz, średniowieczne mury miejskie, nowożytne fortyfikacje (obecnie Wały Bolesława Chrobrego)

Pierwsze wzmianki dotyczące ratusza w Głogowie pochodzą z XIII w. i wiążą się z lokacją miasta w 1253 r. Pierwotny budynek zniszczyły pożary w XV i XVI w. Obecny ratusz zaprojektował A. Solera. Gruntownie przebudowano go w latach 1831 – 1834. W 1945 r. działania wojenne doszczętnie zniszczyły budynek. Władze miasta, prowadząc szeroko zakrojone prace, mające przywrócić miastu jego przedwojenny wizerunek, zrekonstruowały ratusz wraz z wieżą. Prace trwały od 1984 do 2002 r., kiedy to przeniesiono tutaj siedzibę Urzędu Miejskiego.

Obecnie ratusz posiada dwa kontrastujące ze sobą skrzydła. Najbardziej charakterystyczną częścią budynku jest jego wieża. Była ona wielokrotnie przebudowywana, obecna rekonstrukcja wznosi się na wysokość 80 m, co czyni ją najwyższą wieżą ratuszową na Śląsku. Powodem dumy głogowian był również (obecnie zrekonstruowany) zegar o średnicy tarczy 3,5 m wyprodukowany w miejscowych zakładach Weissa. Tarcza oprócz swoich rozmiarów zwracała uwagę przeciwnym układem wskazówek. W budynku ratusza zachowały się dwie późnogotyckie i jedna renesansowa sala. Budynek mieści się w rynku pod numerem 10.

 

Urząd Miejski w Głogowie

Rynek 10, 67-200 Głogów

tel. 76 726-54-00

www.glogow.pl

e-mail: umglogow@lg.onet.pl

 

Mury miejskie

Ceglane mury miejskie wzniesiono w XIV i XV w. Do miasta prowadziły cztery bramy: Odrzańska, Brzostowska, Szpitalna i Wrocławska. Znaczną cześć murów rozebrano w XVII w. Budowa późniejszych fortyfikacji związana była z przekształceniem miasta w ważny punkt strategiczny. Na przestrzeni XVII i XVIII w. w mieście modernizowano i rozbudowywano fortyfikacje tak, że Głogów stał się jedną z głównych twierdz Śląska. Na Ostrowie Tumskim, na ul. Kamiennej widoczne są fragmenty umocnień bastionowych. Ślady takich umocnień z XVII w. zachowały się także przy ulicach Stanisława Kutrzeby i Bolesława Krzywoustego, a w okolicy ul. Piastowskiej znajdują się pozostałości Fortu Gwiaździstego z XVIII w.

 

Wały Bolesława Chrobrego

Przy Wałach Bolesława Chrobrego znajdują się dwa budynki, wybudowane przez pruskie jednostki saperów fortecznych twierdzy Głogów w 1871 r. Blockhaus I i II są przykładami pruskiej szkoły fortyfikacyjnej. Obydwa jednokondygnacyjne, ceglane budynki wzniesiono na planie prostokąta. Blockhaus z numerem jeden był przeznaczony do obrony drogi wiodącej z centrum Głogowa do Wrocławia, w tym Nowej Bramy Wrocławskiej. Posiada jedną kondygnację. W czasie II wojny światowej został przebudowany, aby przystosować go do walk ulicznych. Budynek z numerem 2 zachował się w lepszym stanie. Posiada widoczne cztery stanowiska strzeleckie oraz dobrze zachowane ceglane sklepienia łukowo-krzyżowe. Mieszcząca się na terenie obiektu studnia głębinowa została zasypana. Obecnie budynek należy do Polskiej Cerkwi Prawosławnej.

 

Źródła:

Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

www.malach.org/mediagallery/album.php?aid=91

www.glogow.pl