Głogów - kościół klasztorny jezuitów p.w. Bożego Ciała, kościół p.w. św. Mikołaja
Wybierz obiekt:

Głogów - kościół klasztorny jezuitów p.w. Bożego Ciała, kościół p.w. św. Mikołaja

Budowę późnoromańskiego kościoła św. Mikołaja zakończono w 1240 r. W 1336 r. utworzono szkołę przykościelną. Świątynia posiadała trzy nawy i prezbiterium na planie kwadratu. Po pożarze w XIV w. budowlę odbudowano w stylu gotyckim. Przebudowa z XV w. polegała na budowie wieży i zastosowaniu sklepień krzyżowych. W XVI w. na ponad 100 lat kościół objęli protestanci. W czasie II wojny światowej stary kościół św. Mikołaja został zniszczony. Do dziś pozostały tylko mury wraz z częścią sklepień krzyżowo-żebrowych i lunetowych.

W 1 poł. XVII w.  sprowadzono zakon jezuitów, którzy mieli m. in. pomóc parafii św. Mikołaja w szybkim przywróceniu katolickiego życia religijnego na tym terenie. Po 6 latach, w 1702 r., zakonnicy ukończyli budowę jezuickiego barokowego kościoła, w miejscu gotyckiej kaplicy p.w. Bożego Ciała. Świątynię zaprojektował Giulio Simonettii. Równocześnie oddano do użytku kolegium, w którym uczyła się okoliczna młodzież. Dalsza rozbudowa jezuickiego obiektu została przerwana przez kasatę dóbr zakonnych w 1776 r. Świątynia jezuicka jest obiektem trzynawowym ze sklepieniem kolebkowym z lunetami. Kondygnacje na dwóch czworobocznych wieżach przedzielają gzymsy, a same wieże zwieńczono hełmami. W związku ze zniszczeniem kościoła p.w. św. Mikołaja, władze kościelne zdecydowały się przenieść parafię do lepiej zachowanego jezuickiego kościoła p.w. Bożego Ciała.

Kościół można zwiedzać przed mszami św. oraz po uprzednim kontakcie z parafią.

 

Parafia p.w. św. Mikołaja

ul. Powstańców Śl. 1,67-200 Głogów

tel. 76 833-36-01

www.mikolajglogow.pl

e-mail: brak

 

Msze św.

niedziele: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00 – sezonowa, 18.00

dni powszednie: 7.00, 9.00 18.00.

 

Źródła:

Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.