Głogów Brzostów – murowane domy (XVIII/XIX), kościół filialny p.w. św. Wawrzyńca
Wybierz obiekt:

Głogów Brzostów – murowane domy (XVIII/XIX), kościół filialny p.w. św. Wawrzyńca

Brzostów jest jedną z najstarszych wsi w okolicy Głogowa. Już w 1175 r. Bolesław I założył tu ogrody. Miejscowość leżała przy szlaku handlowym prowadzącym do Wielkopolski.  Najstarszym jej  budynkiem jest kościół  p.w. św. Wawrzyńca, o którym pierwsze wzmianki pochodzą z 1399 r. W 1448 r. kościół został zniszczony przez pożar. Odbudowa świątyni trwała wiele lat i została ukończona dopiero w 1502 r. Pracami budowlanymi kierowali Michael Horn i Hans Lincke. W 1717 r. dobudowano kilka pomieszczeń, a w 1804 r. obniżono i spłaszczono dach. Cała budowla jest utrzymana w stylu późnogotyckim. Wzniesiono ją na planie prostokąta z prezbiterium, zakrystią i licznymi dobudowanymi pomieszczeniami. Jest to obiekt jednonawowy, którego ściany wzmocnione są skarpami, przykryty sklepieniem kolebkowym z lunetami. Czteropiętrowa, kwadratowa wieża ma nietypowy hełm w kształcie ula. Chrzcielnica z 1509 r. i kamienne portale późnogotyckie są jednymi z najstarszych elementów wyposażenia świątyni. Ołtarz główny nie jest oryginalną częścią wyposażenia kościoła. Został on przewieziony ze zlikwidowanego w 1810 r. klasztoru dominikanów (z kaplicy Różańca św.). Jest to ołtarz z obrazem MB z Dzieciątkiem oraz z rzeźbami św. Piotra i Pawła po bokach. Boczne ołtarze również pochodzą z innej świątyni - pierwotnie zdobiły głogowski kościół franciszkanów, sekularyzowany w 1810 r. W Brzostowie znajdziemy również kilka murowanych domów z przełomu XVIII i XIX w., ozdobionych rzadkimi wolutami (zdobieniami w kształcie zwojów).

Kościół można zwiedzać przed mszami św. oraz po uprzednim kontakcie z parafią.

 

Parafia św. Wawrzyńca

ul. Okrężna, 67-200 Głogów

tel. 76  833-94-13

www.wawrzyniec.malach.org

e-mail: brak

 

Msze św.

niedziela i święta: 8.00, 10.00, 12.00, 16.00.

dni powszednie: 8.00 lub 18.00.

 

Źródła:

Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

www.wawrzyniec.malach.org