Bolesławiec – rynek z kamienicami i ratuszem, Muzeum Ceramiki
Wybierz obiekt:

Bolesławiec – rynek z kamienicami i ratuszem, Muzeum Ceramiki

Pierwszy murowany bolesławiecki ratusz wzniesiono w XIV w. Wojny husyckie zniszczyły budowlę i ponownie odbudowano ją ok. 1457 r. Kolejny etap w jej dziejach to rozbudowa wg projektu Wendela Rosskopfa ze Zgorzelca w latach 1525-1535. W poł. XVIII w. ratuszowi nadano obecny kształt. Budynek składa się z wieży nakrytej barokowym hełmem oraz dwóch skrzydeł, przykrytych dwuspadowymi dachami. We wnętrzu dobrze zachowała się jedna sala, z charakterystycznym sklepieniem sieciowym. Uwagę zwracają również portale przeniesione do budynku ratusza ze zniszczonych kamienic. Za najpiękniejszy uważa się pochodzący z kamienicy nr 8 w rynku. W czasie II wojny światowej budynek ratusza został mocno zniszczony. W latach 1962 – 1966 obiekt odbudowano.

Wokół rynku w Bolesławcu możemy znaleźć wiele odbudowanych i zrekonstruowanych w latach 50. XX w. kamienic. Za najcenniejszą uważa się kamienicę mieszczącą się pod numerem 6, pochodzącą z 1732 r. Budynek wyróżnia się zachowaną późnobarokową fasadą o podziale pilastrowym. Innymi godnymi uwagi są XVII-wieczne kamienice, mieszczące się przy ul. Dąbrowszczaków 3, 5 i 9.

Budynek, w którym obecnie mieści się Muzeum Ceramiki, został mu przekazany w 1991 r. przez władze miejskie, które przejęły go od Rosjan. Znajdowało się w nim Muzeum gen. Kutuzowa.

Placówka muzealna w Bolesławcu posiada dłuższą historię. Pierwsze bolesławieckie muzeum miejskie otworzono w  1908 r. Dopiero 3 lata później udostępniono ówczesną kolekcję szerokiej publiczności. Część zbiorów umieszczono w XV-wiecznej wieży. Zbiory składały się z eksponatów archeologicznych, etnograficznych oraz ceramicznych. Do najciekawszych należał „Wielki Garniec” uważany za największy garniec w tamtych czasach, wykonany przez Johanna Gottlieba Joppego w 1753 r. Niestety wszystkie zbiory zaginęły w czasie II wojny światowej. W wyniku tego muzeum nie posiadało własnych zbiorów. Pierwsza wystawa składała się z eksponatów pożyczonych z wrocławskiego Muzeum Śląskiego (obecnie Narodowego). Z biegiem czasu, dzięki darom innych muzeów, udało mu się stworzyć wystawy z własnych eksponatów. Obecnie przygotowywana jest stała ekspozycja dotycząca historii Bolesławca. Prezentowane są także wystawy czasowe ukazujące wydarzenia z historii miasta.

 

Dział Historii Miasta

ul. Kutuzowa 14, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 644-22-00, fax 75 644-10-85

 

Dział Ceramiki

ul. Mickiewicza 13

59-700 Bolesławiec

tel.75 644-47-00, fax 75 644-10-85

 

www.muzeum.boleslawiec.net

e-mail: poczta@muzeum.boleslawiec.net

 

Godziny otwarcia (wystawy stałe obu działów): wt.– sob. od 10.00 do 16.00; niedz. od 11.00 do 16.00.

Bilety: N - 4,00 zł, U - 2,00 zł, grupowe – 1 zł.

 

Źródła:

Pilch Józef, Leksykon Zabytków Architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

www.muzeum.boleslawiec.net