Bolesławiec – Cmentarz mauzoleum żołnierzy rosyjskich z kampanii 1813 r. z grobowcem feldmarszałka M. I. Kutuzowa
Wybierz obiekt:

Bolesławiec – Cmentarz mauzoleum żołnierzy rosyjskich z kampanii 1813 r. z grobowcem feldmarszałka M. I. Kutuzowa

Jedna z najważniejszych postaci czasów napoleońskich wpisała się w karty historii Bolesławca. Feldmarszałek książę Kutuzow zmarł w Bolesławcu 28.04.1813 r., w trakcie drogi do Zgorzelca. W miejscu jego zasłabnięcia postawiono pomnik w kształcie złamanej kolumny z wieńcem dębowym. Na pomniku umieszczono tablicę z napisem w dwóch językach - niemieckim i rosyjskim, jako że Prusy i Rosja były sojusznikami w walce z Napoleonem. Pomnik został ufundowany przez zięcia generała von Sacken i córkę feldmarszałka. Po II wojnie światowej teren wokół pomnika Kutuzowa wykorzystano jako cmentarz dla żołnierzy 7 korpusu Pancernego Gwardii oraz dla żołnierzy 31 Dywizji piechoty, poległych w 1945 r. Przy wejściu na cmentarz stoją dwie kolumny, we wnękach umieszczono dwie postaci: żołnierza rosyjskiej armii z czasów feldmarszałka oraz żołnierza Armii Czerwonej. Za kutą metalową bramą wzniesiono pomnik Kutuzowa, opodal znajdziemy nagrobki radzieckich oficerów i kilka zwykłych imiennych grobów żołnierskich. Zanotowano przynajmniej dwie próby zniszczenia grobu Kutuzowa, pierwszą zaraz po śmierci feldmarszałka oraz drugą w 1947 r. Obecnie obiekt wymaga prac konserwatorskich.

 

Cmentarz wojenny im. Kutuzowa

ul. II Armii Wojska Polskiego, 59-700 Bolesławiec

 

Źródła:

www.glogow.pl/okolice

www.um.boleslawiec.pl