Rybnica Leśna – kościół drewniany pw. św. Jadwigi
Wybierz obiekt:

Rybnica Leśna – kościół drewniany pw. św. Jadwigi

Drewniany kościół św. Jadwigi dla ewangelickiej gminy wyznaniowej powstał tu przypuszczalnie w 1608 r., zapewne w miejscu starszej budowli. W 1654 r., w ramach polityki rekatolicyzacyjnej prowadzonej przez Habsburgów, którym jako królom czeskim księstwo świdnickie podlegało bezpośrednio jako lenno dziedziczne, kościół przekazano katolikom. Był on wielokrotnie modernizowany i remontowany (m.in. w 1791, 1865, 1930 i 1963 r.). Jest to malownicza budowla usytuowana w centrum wsi, posadowiona na kamiennej podmurówce, wzniesiona w konstrukcji zrębowej, kryta gontowym dachem. Jednonawowy, ma prostokątne prezbiterium z zakrystią. Wnętrza przekrywają stropy, w prezbiterium kasetonowy z maureskową dekoracją malarską obejmującą także ściany. Wnętrze nawy wypełniają empory dla wiernych i empora muzyczna. Atrakcyjność zabytku podnosi stylowo jednorodne wyposażenie wnętrza z początku XVII w. Znajduje się tu edikulowy ołtarz z 1611 r., z reliefami o tematyce chrystologicznej. Współczesna mu jest ambona osadzona na polichromowanym słupie, oraz chrzcielnica. Elementy te tworzą tzw. triadę liturgiczną, typową dla ówczesnych kościelnych wnętrz luterańskich, eksponującą fundamentalną rolę chrztu (chrzcielnica) jako wejścia na drogę wiary, Eucharystii (ołtarz) jako uczestnictwa w ofierze Chrystusa i kazania (ambona), jako czynnika umacniającego w wierze, będącej według nauki Marcina Lutra jedynym warunkiem uzyskania zbawienia. We wnętrzu zachowane także drewniane ławy z początku XVII w. Rybnicki kościół jest żywym skansenem śląskiej sztuki protestanckiej na prowincji, którego nie zdeformowała kontrreformacyjna barokizacja, dziewiętnastowieczne modernizacje oraz dewastacje okresu powojennego.

Parafia rzym.-kat. św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu

ul. Poznańska 7, 58-303 Wałbrzych

tel. 74 842-43-00

www.pallotyni.walbrzych.pl

e-mail: brak

Msze św.

niedziela: 16.00

w pierwsze piątki miesiąca: 16.00.

Galeria