Trzebnica – Kościół parafialny św. Bartłomieja i św. Jadwigi (9.17)
Wybierz obiekt:

Trzebnica – Kościół parafialny św. Bartłomieja i św. Jadwigi (9.17)

Na założone przez św. Jadwigę opactwo cysterskie składa się klasztor i przylegająca do niego trójnawowa bazylika.

Św. Jadwiga, księżna śląska, żona Henryka Brodatego spędziła tu długie lata swojego życia, słynąc z wielkiej ascezy i miłosierdzia. Miejsce jej poświęcone jest jedną z najważniejszych nekropolii Piastów Śląskich. Kościół św. Bartłomieja należy do największych (80 m x 32 m) budowli romańskich w Polsce. Interesująca jest konstrukcja kościoła. Do budowy wspaniałych, romańskich filarów międzynawowych użyto piaskowca, do murów zaś i sklepień po raz pierwszy na Śląsku zastosowano cegłę. Do dziś zachowały się zręby murów, dwa portale oraz krypta św. Bartłomieja (1214 r.) – obecnie lapidarium detali romańskich. Kościół został konsekrowany w 1219 r., był wielokrotnie przebudowywany (XIV-XVII w., końcowy kształt – pocz. XIX w.). Ma trzy nawy. Obecny wystrój i wyposażenie wnętrz pochodzi z epoki romanizmu, gotyku, renesansu oraz baroku. Po obu stronach prezbiterium znajdują się dwie kaplice: św. Jana Chrzciciela z romańską absydą i wczesnogotycka (1268-1269) św. Jadwigi z monumentalnym barokowym, wykonanym z czarnego marmuru dębnickiego, nagrobkiem świętej ufundowanym w 1680 r. przez ksienię Krystynę Pawłowską. Zachowane są dwa piękne portale: dawidowy i maryjny z XIII w. W nawie głównej można oglądać cykl malarski obrazujący życie św. Jadwigi – z warsztatu Michaela Willmana (koniec XVII w.). W ołtarzu głównym znajdują się rzeźby św. Bartłomieja, Jana Chrzciciela, Jana Ewangelisty, Judy Tadeusza autorstwa Franza Josepha Mangoldta (1745 r.) oraz obraz Wniebowzięcia NMP i Trójcy św. W zakrystii mieści się skarbiec kościelny, który zawiera wiele wyrobów złotniczych oraz barokowe szaty liturgiczne i ozdobne antepedia ołtarzowe.

Opactwo cysterek w Trzebnicy zostało ufundowane przez księcia śląskiego Henryka Brodatego. Istniało od 1202 r. (w tym roku przybyły tu benedyktynki z Bambergu) do 1819 r. (kasata klasztoru). Klasztor wniesiony w latach 1696-1726, to jeden z największych (115 x 88 m) tego typu obiektów (późnobarokowych) w Europie Środkowej. Dwupoziomowy z dwoma narożnymi pawilonami w ścianie frontowej (zachodniej) wraz z masywnymi hełmami, latarniami oraz bogatą sztukaterią. Od Placu Kościelnego wejście do klasztoru ozdobione jest okazałym portalem północnym. Obecnie znajduje się tu dom generalny Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boremeusza (od 1871 r.) oraz dom pomocy społecznej.

Św. Jadwiga jest patronką małżeństw, rodzin chrześcijańskich, dzieł miłosierdzia, budowanych kościołów i pojednania między narodami. 16 października 1978 r. stała się także patronką wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. W 2007 r. ustanowiono w Trzebnicy Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej.

 

 

 

Kontakt:

Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi Śląskiej

ul. Jana Pawła II 3

55-100 Trzebnica

tel. 71 312-11-18, 71 312-14-15, fax. 71 387-07-13

www.trzebnica.sds.pl

e-mail: formularz kontaktowy na stronie

 

Dojazd:

autobus, samochód.

 

Możliwość zwiedzania:

Zwiedzanie po uprzednim ustaleniu terminu i godziny. Można również zgłaszać się w zakrystii lub na plebanii. Przewodnicy po sanktuarium św. Jadwigi: ul. Jana Pawła II 8, 55-100 Trzebnica, tel. 71 312-11-18, 71 312-14-15. Wstęp – dobrowolna ofiara na rzecz sanktuarium.

 

Msze św.

niedziela: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.30, 20.00

dni powszednie: 6.30, 7.15, 12.00, 18.30.

 

Wydarzenia stałe i cykliczne mające miejsce w opisywanym obiekcie:

Międzynarodowe Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej

Nowenna do św. Jadwigi: wtorek: 18.00

 

Parking:

tak.

 

Punkty gastronomiczne:

Restauracja „Ratuszowa”

Rynek, 55-100 Trzebnica

tel. 71 312-19-25

www, e-mail: brak

 

Restauracja „Kasztelańska”

ul. Jana Pawła II, 55-100 Trzebnica

tel. 71 312-05-41

www, e-mail: brak

 

Karczma „Leśna”

ul. Leśna 8, 55-100 Trzebnica

tel. 71 312-04-70

www, e-mail: brak

 

 

„Magnolia”

ul. Tadeusza Kościuszki 18 a, 55-100 Trzebnica

tel. 71 387-11-82

www, e-mail: brak

 

Pizzeria

ul. ks. W. Bochenka 11 b, 55-100 Trzebnica

tel. 71 312-07-31

www, e-mail: brak

 

Usługi noclegowe:

Hotel „Pod Platanami”

ul. Kilińskiego 2, 55-100 Trzebnica

tel. 71 312-09-80, fax 71 387-29-11

www.hotelplatany.prv.pl

e-mail: brak i formularza kontaktowego

 

Hotel „Nowy Dwór”

ul. Nowy Dwór 2, 55-100 Trzebnica

tel. 71 312-07-14, fax 71 388-91-76

www.hotelnowydwor.eu

e-mail: rezerwacja@hotelnowydwor.eu

 

Zajazd „Pod Lwem”

ul. Nowy Dwór 31, 55-100 Trzebnica

tel. 71 38-02-01

zajazdpodlwem.prv.pl

brak e-mail i formularza kontaktowego

 

Dom Wycieczkowy „Zdrój”

ul. Kościuszki 14-16, Trzebnica

tel. 71 312-03-77, 607-930-580

www.matlok.pl/noclegi

e-mail: brak i formularza kontaktowego

 

Punkty informacji turystycznej:

Informacja Turystyczna i Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

ul. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

tel. 71 387-13-19

www.sgtbarycz.trzebnica.net

e-mail: sgtbarycz@wp.pl

 

 

 

 

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego (OSiR)

ul. Kościelna 9, 55-100 Trzebnica

tel. 71 312-11-71

www, e-mail: brak

 

Przewodnicy po sanktuarium św. Jadwigi

ul. Jana Pawła II 8, 55-100 Trzebnica

tel. 71 312-11-18, 71 312-14-15

www.trzebnica.sds.pl

e-mail: formularz kontaktowy na stronie

 

Źródła:

§  Jastrzębska Anna, Najpiękniejsze sanktuaria, t. V: Dolny Śląsk, Warszawa 2007.

§  Pater Józef (red.), Kościoły i kaplice archidiecezji wrocławskiej, Wrocław 2002.

§  Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

§  Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

§  www.trzebnica.sds.pl