Świdnica – Kościół p.w. św. Stanisława i Wacława
Wybierz obiekt:

Świdnica – Kościół p.w. św. Stanisława i Wacława

Obecnie jest to katedra utworzonej w 2004 r. diecezji świdnickiej. Kamień węgielny pod budowę kościoła położył najprawdopodobniej w 1330 r. książę świdnicki Bolko II. Trwała ona aż do 1525 r. Z zamierzonych dwóch wież od zachodu ukończono w 1565 r. tylko południową. Jest ona zaliczana do jednych z najwyższych wież kościelnych w Polsce. Jej wysokość wynosi 102 m. Kościół swoje odnowienie i wyposażenie zawdzięcza jezuitom (1671-1688). W obecnej postaci jest to budowla orientowana, trzynawowa, z pięcioprzęsłowym korpusem pseudobazyliki, z rzędami kaplic przy nawach bocznych. Do wnętrza prowadzą cztery bogato profilowane portale. Dwa z nich, od zachodu, z kamiennymi posągami NMP i śś. Stanisława i Wacława datowane na 1421 r., były restaurowane w 1908 r., wiodą do nawy głównej. Portal północny, m. in. z rzeźbionymi postaciami Dalili i Samsona oraz Filis i Arystotelesa, nazywa się Bednarskim lub Bramą Oblubienicy. Na przyporach fasady znajdują się rzeźba św. Anny Samotrzeć z 1496 r. i barokowa św. Jana Nepomucena. Autorem większości ołtarzy, ambony, owalnych ram obrazów, ołtarza głównego wzorowanego na ołtarzu Val-de-Grace w Paryżu, jest Johannan Riedel. Twórcą tzw. Orkiestry Niebiańskiej znajdującej się nad Chórem Organowym (1704-1708) oraz dziewięciu posągów nadnaturalnej wielkości, ustawionych przy filarach nawy głównej, jest Georg Jerzy Leonard Weber. Tutaj też możemy oglądać sześć obrazów z życia św. Stanisława i Wacława. Natomiast w prezbiterium znajduje się obraz Zamordowanie św. Wacława z 1668 r. autorstwa Michaela L. Williama oraz Śmierć św. Stanisława. W wyposażeniu katedry zwracają uwagę: późnogotycki tryptyk ze sceną Zaśnięcia NMP, z podwójnymi malowanymi skrzydłami z 1492 r., rzeźbiona Pieta naturalnej wielkości z ok. 1410 r., obraz olejny na drewnie Maria w glorii (znajdujący się w Kaplicy Matki Boskiej Świdnickiej, umieszczony w barokowym ołtarzu, cieszący się szczególnym kultem), a także chrzcielnica z 1586 r. z drewnianą, bogato dekorowaną pokrywą oraz dwoje malowanych stall z 1581 r. Na ścianach umieszczone są liczne płyty nagrobne oraz epitafia z XVI w. W zakrystii znajduje się monstrancja w kształcie drzewa Jessego, będąca dziełem Leopolda Wintera z Wiednia z ok. 1600 r., a także XVIII-wieczne kielichy mszalne i relikwiarze. Renowacja wykonana w latach 1893-1895 pozbawiła kościół części autentycznych elementów, nadając mu charakter neogotycki. Przeprowadzone w 1959 r. i w 1970 r. remonty oraz konserwacja wnętrza w latach 1960-1967 tylko w niewielkim stopniu przywróciły mu pierwotny charakter.

                                                                                     

Kontakt:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy

pl. Jana Pawła II

58-100 Świdnica

tel. 74 852-27-29

www.katedra.swidnica.pl

e-mail: parafia@katedra.swidnica.pl

 

Dojazd:

autobus, pociąg, samochód.

 

Możliwość zwiedzania:

W dni powszednie jest możliwe zwiedzanie z przewodnikiem. Należy pytać w kancelarii parafialnej. Kancelaria czynna: poniedziałek, środa, piątek 16.00-18.00.

 

Msze św.

niedziela: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 18.00

dni powszednie: 6.15, 7.00, 9.00, 18.00.

 

Wydarzenia stałe i cykliczne mające miejsce w opisywanym obiekcie:

brak.

 

Parking:

tak.

 

Punkty gastronomiczne:

„Stary Młyn”

ul. Łączna 4, 58-100 Świdnica

tel. 74 857-88-89

www i e-maila brak

 

„Na Skarpie”

ul. Wrocławska 8a, 58-100 Świdnica

tel. 74 852-20-30

www.naskarpie.com

formularz kontaktowy na stronie

 

„Kurna Chata”

Rynek 35, 58-100 Świdnica

tel. 74 851-34-88

www, e-mail: brak

 

Pizzeria 5

ul. Pułaskiego 13, 58-100 Świdnica

tel. 74 853-95-10

www.pizzeria5.pl

e-maila i formularza kontaktowego brak

 

Bar Kupiecki

Rynek 18, 58-100 Świdnica

tel. 74 852-03-48

www i e-maila brak

 

Usługi noclegowe:

Park Hotel

ul. Pionierów 20, 58-100 Świdnica

tel. 74 853-77-22, fax 74 853-70-98

www.park-hotel.com.pl

e-mail: hotel@park-hotel.com.pl

 

Hotel „Piast Roman”

ul. Kotlarska 11, 58-100 Świdnica

tel. 74 852-13-93; fax 74 852-34-77

www.hotel-piast-roman.pl

e-mail: recepcja@hotel-piast-roman.pl

 

Hotel „Zajazd pod Wierzbą”

ul. Częstochowska 1, 58-100 Świdnica

tel./fax 74 857-81-44

www i e-maila brak

 

Schronisko PTSM I kategorii

ul. Kanonierska 3, 58-100 Świdnica

tel. 74 852-26-45, tel./fax 74 857-70-50

www.ssm.swidnica.pl

e-mail: rezerwacja@ssm.swidnica.pl

 

Dom wycieczkowy

ul. Śląska 35, 58-100 Świdnica

tel./fax 74 852-12-62, 74 853-25-36

www.sosir.swidnica.pl

e-mail: sos@sosir.swidnica.pl

(czynny od maja do września)

 

Punkty informacji turystycznej:

Informacja Turystyczna

ul. Wewnętrzna 2 – Rynek, 58-100 Świdnica

tel. 74 852-02-90

www brak

e-mail: it@um.swidnica.pl

 

Źródła:

§  Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

§  Pater Józef (red.), Kościoły i kaplice archidiecezji wrocławskiej, Wrocław 2002.

§  Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

§  www.katedra.swidnica.pl