Krzeszów - Bazylika Najświętszej Marii Panny
Wybierz obiekt:

Krzeszów - Bazylika Najświętszej Marii Panny

Bazylika Najświętszej Marii Panny wchodzi w skład zespołu poklasztornego w Krzeszowie.

Początki historii Krzeszowa wiążą się z osiedleniem benedyktynów z czeskich Opatovic, którzy w 1289 r. zrezygnowali z tej placówki. Wówczas dobra krzeszowskie przejął książę świdnicko-jaworski Bolko I i dokonał fundacji klasztoru cysterskiego. Cystersi przybyli do Krzeszowa w 1292 r. i pozostali tu do kasaty zakonu w 1810 r. W latach 1919-1945 w klasztorze ponownie osiedlili się benedyktyni, a w 1946 r. klasztor przejęły benedyktynki przybyłe tu ze Lwowa. Obecnie parafię prowadzą księża diecezjalni. Monumentalny zespół poklasztorny składa się z: 1) kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP wraz z mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich, 2) budynku klasztornego znajdującego się po południowej stronie kościoła, 3) kościoła św. Józefa (wczesnobarokowa świątynia z XVII w.), 4) domu gościnnego (dawny dom opata), 5) Kalwarii Krzeszowskiej z XVII/XVIII w. (efekt przebudowy i nowych założeń budowalnych w stylu barokowym).

Obecny kościół p. w. Wniebowzięcia NMP został wzniesiony w latach 1728-1735 przez architekta Josepha Antona Jentscha, przy współpracy czeskiego rzeźbiarza Ferdinanda Maximiliana Brokoffa. Powstał na miejscu kamiennego z 1296 r., który uległ zniszczeniu w czasie najazdu husytów. Od wschodu znajduje się mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich, m. in. tumby Bolka I i Bolka II Małego. Całopostaciowe wizerunki zmarłych wykonane w stylu gotyckim należą do grupy najwybitniejszych rzeźb na Śląsku. Niezwykle piękna barokowa świątynia nazywana jest perłą śląskiego baroku. Została ona założona na rzucie krzyża łacińskiego z obszernym transeptem, posiada trzy nawy oraz układ emporowo-halowym. Sklepienie zdobią ogromne malowidła (częściowo iluzjonistyczne) autorstwa Georga W. Neunhertza ze scenami biblijnymi, maryjnymi, a nawet historycznymi oraz postaciami cysterskich świętych. W ołtarzu głównym dominuje wielki obraz Wniebowzięcie NMP autorstwa Petera Brandla. Na jego tle umieszczono niewielką ikonę Matki Boskiej Łaskawej namalowaną na modrzewiowej desce. W nawie poprzecznej znajduje się gotycka rzeźba Piety z ok. 1500 r., a w skarbcu późnogotycki relikwiarz z 1524 r. Na wystrój wnętrza składa się także bardzo bogata dekoracja rzeźbiarska wykonana przez Antoniusa Dorasela. Wyposażenie uzupełnia ambona, prospekt organowy i rzeźbione stalle ukończone przed 1775 r. Fasadę późnobarokowego kościoła opackiego z dwiema 70-metrowymi wieżami z ogromnymi postaciami aniołów na szczytach zdobią wykonane z piaskowca figury i grupy rzeźb.

W 2. poł. XVII w. wnętrza kościoła św. Józefa zostały przyozdobione cyklem 50 prac Michaela Willmanna, malowanych od 1692 do 1698 r.. Jest to jedyny tak bogaty zbiór XVII-wiecznych fresków na Śląsku. Na malowidle przedstawiającym Maryję i Józefa proszących o nocleg w Betlejem autor pod postacią karczmarza umieścił swój autoportret.

 

Kontakt:

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

pl. Jana Pawła II 1

58-405 Krzeszów                             

tel. 75 742-32-79, 75 742-35-91

www.opactwo.eu

e-mail: sanktuarium.krzeszow@gmail.com

 

Dojazd:

samochód, autobus.

 

Możliwość zwiedzania:

Obsługa pielgrzyma, codziennie 9.00-18.00

tel. 75 742-32-79

e-mail: obsluga.pielgrzyma@gmail.com

 

Mauzoleum Piastów Śląskich, kaplica św. Marii Magdaleny z Grobem Pańskim, kościół św. Józefa z freskami M. Willmanna:

od maja do października: 9.00-18.00

od listopada do kwietnia: 9.00-15.00.

Wejście na wieżę bazyliki tylko w okresie letnim: 9.00-18.00.

 

Msze św.

niedziela i święta: 7.30, 10.00, 12.00, 17.00

dni powszednie od maja do października: 7.00, 12.00, 18.00

dni powszednie od listopada do kwietnia: 7.00, 17.00.

 

Wydarzenia stałe i cykliczne mające miejsce w opisywanym obiekcie:

Rekolekcje – różne terminy

Uroczystość św. Józefa – 19 marca

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski – Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej – 3 maja

Od 7 maja do 1 października (I sobota miesiąca) – msza św. oraz procesja maryjna po Kalwarii Krzeszowskiej – godz. 18.00

Wspomnienie Matki Bożej Łaskawej – 14 rocznica koronacji cudownego obrazu – 2 czerwca

Letnie Koncert Organowe – 26 czerwca-31 lipca, godz. 11.00

Wielki Odpust Krzeszowski – 13-15 sierpnia

Rocznica podniesienia świątyni p. w. Wniebowzięcia NMP do godności bazyliki mniejszej przez papieża Jana Pawła II – 29 sierpnia

Święto Światła – rocznica odnalezienia obrazu Matki Boskiej Łaskawej – 18 grudnia

 

Parking: tak.

 

 

 

Punkty gastronomiczne:

Restauracja „Krzeszowianka”

58-405 Krzeszów 245

(koło głównego parkingu przed opactwem)

tel. 75 741-23-52

www, e-mail: brak

 

Kawiarnia „Lotos”

ul. Broniewskiego 6, 58-400 Kamienna Góra

tel. 75 744-29-72

www, e-mail: brak

 

Restauracja – Muzeum „Dom Tyrolski”

ul. Starowiejska 14, 58-533 Mysłakowice

tel. 75 753-55-47

www.domtyrolski.pl

na stronie formularz kontaktowy

 

Usługi noclegowe:

Gościniec „Betlejem”

ul. Betlejemska 68, 58-400 Krzeszów

tel. 75 742-33-24, 605-675-065

www.betlejem.com

e-mail: pension-betlejem@o2.pl

 

Hotel „Pan Tadeusz”

ul. Legnicka 2 e, 58-400 Kamienna Góra

tel. 75 645 58 48, 603-484-797

www, e-mail: brak

 

Hotel „Krakus”

ul. Parkowa 1 b (w pobliżu rynku)

58-400 Kamienna Góra

tel. 75 744-35-14

www, e-mail: brak

 

„Chata za wsią”

ul. Górska 1 (przy drodze do Karpacza)

58-500 Mysłakowice

tel. 75 713-17-47

www.chatazawsia.com, www.hotelkozieja.pl

e-mail: info@chatazawsia.com

 

 

 

Punkty informacji turystycznej:

Miejskie Centrum Informacji

pl. Wolności 11, 58-400 Kamienna Góra

tel. 75 645-55-40

www: brak

e-mail: infocentrum_kg@op.pl

 

Źródła:

§  Jastrzębska Anna, Najpiękniejsze sanktuaria, t. V: Dolny Śląsk, Warszawa 2007.

§  Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

§  Pater Józef (red.), Kościoły i kaplice archidiecezji wrocławskiej, Wrocław 2002.

§  Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

§  Radecki Aleksander ks., Przewodnik po kalwariach metropolii wrocławskiej, Wrocław 2010.

§  www.opactwo.eu