Złotów – kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
Wybierz obiekt:

Złotów – kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Kościół zbudowany w 1754 r. przez protestantów, barokowy, drewniany o konstrukcji zrębowej, na kamiennej podmurówce, jednonawowy, z niewyodrębnionym prezbiterium, zakończony trójbocznie. Budynek wzniesiono na rzucie wydłużonego prostokąta. Od zachodu znajduje się wieża, od północy zakrystia, zaś od południa – kaplica i kruchta. Kościół nakryty jest dachem dwuspadowym i cebulastym hełmem z latarnią na wieży. Restaurowany był w latach 1935-1937, w 2. poł. XX w. wielokrotnie go remontowano. We wnętrzu zachowały się dwupiętrowe empory. Ołtarz główny jest rokokowy, pochodzi z 1. poł. XVIII w., wykonany został z polichromowanego drewna. W ołtarzu znajdują się rzeźby św. Jana Chrzciciela, Mojżesza, a w zwieńczeniu – Chrystusa Zmartwychwstałego. Barokowa ambona pochodzi z tego samego okresu, co ołtarz główny. Prospekt organowy datuje się na 1773 r.

Kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w Zawoni.

Adres urzędu parafialnego:

Zawonia                                       
ul. Trzebnicka 8

55-106 Zawonia

tel. 71 312-81-87

www.parafia.zawonia.net

e-mail - brak

 

Msze św. w Złotowie:

niedziela: 10.00

czwartek: 17.00 (X-III), 18.00 (IV-IX).

 

Źródła:

§  Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

§  Pater Józef (red.), Kościoły i kaplice archidiecezji wrocławskiej, Wrocław 2002.

§  Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.