Wambierzyce – Skansen Dawnych Sprzętów Gospodarstwa Domowego, ruchoma szopka
Wybierz obiekt:

Wambierzyce – Skansen Dawnych Sprzętów Gospodarstwa Domowego, ruchoma szopka

Skansen Dawnych Sprzętów Gospodarstwa Domowego

Tworzenie skansenu rozpoczęto w 1992 r. w prywatnym gospodarstwie Mariana Garncarskiego. Dzisiejsza siedziba muzeum podlegała wielu metamorfozom. Skansen przerabiano, dobudowywano kolejne obiekty. Można w nim oglądać różnego typu sprzęty domowe (na uwagę zasługuje duża kolekcja żelazek – ponad 100 sztuk), wyposażenie wnętrz mieszkalnych, warsztatów pracy – kuźni, stolarni, warsztatu szewskiego, a także kolekcję starych radioodbiorników i pierwszych telewizorów. W skansenie znajdują się również stare wozy i sanie oraz ciekawa kolekcja uprzęży oraz wystawa sprzętu pszczelarskiego. Zainscenizowano również chodnik górniczy ze zbiorem lamp karbidowych. Jedno z pomieszczeń poświęcone zostało przedmiotom sakralnym. Znajdują się w nim obrazy, rzeźby świętych, szopki. W kolejnym pomieszczeniu możemy podziwiać okazy minerałów i skamielin. W gospodarstwie możemy także zobaczyć mini zoo.

 

 

ul. Wiejska 52

57 – 411 Wambierzyce

tel. 74 871-91-84

http://gory.info.pl/skansen

e-mail: brak

 

Godziny otwarcia:

codziennie: 8.00-do zmroku

 

Bilety: N – 4 zł, dzieci (do 15 lat) – 2 zł.

 

Źródła:

§  Gancarski Marian, Skansen – Mini ZOO w Wambierzycach. Gospodarstwo Agroturystyczne Mariana Garncarskiego, Wrocław 2002.

 

Ruchoma szopka

Szopka została wykonana przez Longina Wittiga, człowieka wielu talentów (zajmował się ślusarstwem, stolarstwem, rzeźbieniem, malowaniem artystycznym, drobna mechaniką, tkactwem, tokarstwem, złotnictwem, ponoć był również zegarmistrzem), na przełomie XIX i XX w.. Należał on do rodziny o tradycjach szopkarskich. Aby pocieszyć syna po śmierci matki, zaczął rzeźbić figurki i tak powstała szopka. Początkowo znajdowała się w domu Wittigów, zaraz po wojnie należała do Urzędu Gminy, a w 1948 r. została przekazana Kościołowi. W kilku gablotach można zobaczyć zarówno sceny religijne (Boże Narodzenie, Święta Rodzina, wydarzenia z życia Jezusa i Męka Pańska), jak i świeckie, np. górników z Nowej Rudy, czy rolników pracujących w polu, a także zabawę ludową. W szopce umieszczono ok. 800 figurek, w tym 300 ruchomych, poruszanych przez mechanizm zegara wagowego. Całość była budowana przez 28 lat.

ul. Objazdowa 6

57-420 Wambierzyce

tel. 74 871-91-97

www.wambierzyce.pl/sanktuarium/ruchoma-szopka.html

e-mail: wambierzyce@diecezja.swidnica.pl

 

Godziny otwarcia:

od maja do końca września – codziennie: 9.00-18.00

od października do kwietnia – codziennie: 10.00-16.00

 

Bilety: N – 5 zł, U (dla dzieci i młodzieży od 3 do 18 lat) – 2,5 zł.

 

Źródła:

§  Jastrzębska Anna, Góra Świętej Anny, Bardo Śląskie, Wambierzyce, Góra Igliczna, Trzebnica, Krzeszów, Grodowiec, [w:] Najpiękniejsze sanktuaria, t. 5 Dolny Śląsk, Warszawa 2007.

§  Suchodolska Iwona, Charakterystyka zabytkowej szopki wambierzyckiej, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Franciszka Rosińskiego w Katedrze Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.