Wądroże Wielkie – kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej
Wybierz obiekt:

Wądroże Wielkie – kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej

Pierwotnie romański, wybudowany w 1. połowie XIII w. kościół, był przebudowany i rozbudowany pod koniec XIX w. Remontowano go w latach 1964-1965 i w 2000 r. Jest to budynek kamienny, jednonawowy, z węższym i niższym prezbiterium o sklepieniu krzyżowym, zamkniętym półkoliście absydą zasklepioną sferycznie. Wieża znajdująca się od zachodu pochodzi z końca XIX w. (neoromańska, zwieńczona dachem iglicowym). Od północy mieści się zakrystia, pod jednym dachem z prezbiterium. Na całości długości nawy znajduje się przybudówka, nad nią zaś pary okien doświetlających nawę.

Barokowy ołtarz główny datuje się na XVIII w. Ambona pochodzi z pocz. XVII w., jest sześcioboczna, posiada korpus w kształcie pnia palmy. W jej boniowatych arkadach umieszczono oddzielone palmami płaskorzeźbione sceny ze Starego i Nowego Testamentu: Powołanie Ezechiela, Powołanie Izajasza, Uniesienie Eliasza, Mojżesz otrzymujący od Boga moc czynienia cudów – przemienienie laski w węża (na koszu) oraz kazanie św. Jana Chrzciciela, Dwunastoletni Jezus w świątyni, Rozesłanie apostołów, Przypowieść o siewcy (na parapecie schodów), na baldachimie figura Chrystusa Zmartwychwstałego (przemalowana po 1965 r., palmę podpory pozbawiono liści, zasłonięto inskrypcje). Klasycystyczna chrzcielnica pochodzi z 1828 r. Dawny teren cmentarza kościelnego otacza mur obronny z częściowo zachowanymi strzelnicami z 1. poł. XVII w.

Kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w Mierczycach (dawniej ewangelicki św. Piotra i Pawła).

                                                             

Adres urzędu parafialnego:

Mierczyce 15

59-430 Wądroże Wielkie

tel. 76 887-47-83

http://parafia.mierczyce.pl

e-mail: administrator@mierczyce.pl

 

Msze św. w Wądrożu Wielkim:

w tygodniu: nieregularnie

sobota: 16.00 lub 17.00

niedziela: 11.00.

 

Źródła:

§  Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

§  Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.