Twardogóra – Bazylika Mniejsza p. w. NMP Wspomożenia Wiernych
Wybierz obiekt:

Twardogóra – Bazylika Mniejsza p. w. NMP Wspomożenia Wiernych

Kościół został wybudowany w latach 1874-1876 przez H. Gläsnera, według projektu Karla J. Lüdeckego, jako świątynia protestancka, zamieniona w 1945 r. na katolicką. Wcześniej na tym miejscu istniał, postawiony w latach 1688-1690, z inicjatywy Eleonory Karoliny (Charlotty) księżnej oleśnicko-wirtemberskiej, kościół ewangelicki, spalony w 1873 r. Obecna budowla jest neogotycka, postawiona na planie krzyża, jednonawowa, z węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, z zakrystią od północy, wieżą od zachodu wtopioną w fasadę, zamknięta od góry dachami dwuspadowymi i niskim hełmem z latarnią na wieży. Wyposażenie wnętrza jest również neogotyckie, pochodzące z ok. 1870 r., wykonane przez B. Wildego.

8 grudnia 1945 r. w ołtarzu głównym umieszczono figurę Matki Bożej, która stanowiła kopię obrazu Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Turynie, autorstwa rzeźbiarza Jana Szczerkowskiego. Rosnący rozgłos zyskiwanych łask od Boga, poprzez pośrednictwo Maryi, przydał temu miejscu sławę Sanktuarium Dolnego Śląska, które od 31 maja 1994 r., zgodnie z dekretem ks. bp. Stanisława Napierały – ordynariusza diecezji kaliskiej, stało się tutejszym Diecezjalnym Sanktuarium Maryjnym. Rok później figurka została ukoronowana koronami poświęconymi przez papieża Jana Pawła II. Do rozbudzenia i pogłębienia nabożeństwa do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych przyczyniło się wprowadzenie Wieczystej Nowenny, która jest odprawiana w każdą środę o godz. 18.00. Szczególnym wyrazem wdzięczności modlących się w tym miejscu ludzi są wota umieszczone w kościele. Ważnym przejawem kultu Maryi Twardogórskiej są pielgrzymki nie tylko z okolicznych parafii, ale także z całej Polski, głównie z parafii salezjańskich, gdyż to właśnie salezjanie sprawują w Bazylice p. w. NMP Wspomożenia Wiernych posługę duszpasterską.

Plac Piastów 1                                                   

56–416 Twardogóra

tel. 71 315-80-22

www.parafiatwardogora.pl

e-mail: twardogora@salezjanie.pl

 

Msze św.

niedziela: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00

dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.00.

 

Źródła:

§  Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

§  Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.