Świdnica – rynek z ratuszem i Muzeum Dawnego Kupiectwa
Wybierz obiekt:

Świdnica – rynek z ratuszem i Muzeum Dawnego Kupiectwa

Starówka świdnicka należy do najcenniejszych w Polsce, zachowała swój oryginalny średniowieczny układ przestrzenny. W jej centrum znajduje się pochodzący z XIII w. ratusz. Obecnie mieści się w nim Muzeum Dawnego Kupiectwa. Atrakcją rynku są dzieła miejscowego artysty Georga Leonarda Webera (XVIII w.) – rzeźby św. Floriana i św. Jana Nepomucena oraz cztery barokowe fontanny po jednej na każdym z rogów placu. Spośród nich szczególnie wyróżniają się fontanna z Atlasem i fontanna Neptuna z końmi morskimi oraz wodnikiem, która ozdobiona jest herbami m. in. Świdnicy, Śląska i Czech. Przed wykuszem ratusza stoi kolumna Trójcy Świętej, wykonana w 1693 r. z czerwonego piaskowca przez nieznanego artystę, która ongiś symbolizowała geometryczny środek średniowiecznej Świdnicy. Część zbytków na rynku jest nocą iluminowana.

Wspomniane wyżej Muzeum Dawnego Kupiectwa to jedyne tego typu muzeum w Polsce, powstałe w 1967 r. Możemy tu zobaczyć zabytki dotyczące kupiectwa, metrologii oraz historii Świdnicy i regionu (m. in. kasy sklepowe, wagi, odważniki, miary długości i objętości, ikonografię). Do atrakcji należy zaliczyć ciekawe aranżacje karczmy, apteki, sklepu kolonialnego, domu wagi, urzędu miar, kramów bogatych kupców, a także stacji paliw sprzed II wojny światowej. Możemy także podziwiać historię piwowarstwa świdnickiego. Znajduje się tutaj również makieta siedemnastowiecznej Świdnicy, umieszczona w Sali Rajców (która do 1852 r. pełniła rolę kaplicy, na jej ścianach znajdują się polichromie z przedstawieniami Sądu Ostatecznego, Sądu nad jawnogrzesznicą i Ukrzyżowania, pochodzące z połowy XVI w.) – najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniu dawnego średniowiecznego ratusza. W holu możemy oglądać wystawę poświęconą świdnickim Żydom w średniowieczu. W muzeum mieści się również niewielkie „Mauzoleum” Piastów Świdnickich, którego główną ozdobę stanowią kopie rzeźbionych płyt z nagrobków tumbowych przedstawiających władców księstwa świdnicko-jaworskiego: Bolka I i jego wnuka Bolka II.

                                                                                                              

Muzeum Dawnego Kupiectwa

Rynek 37

58-100 Świdnica

tel. 74 852-12-91

www.muzeum-kupiectwa.pl

e-mail: muzeum_sekretariat@poczta.onet.pl

 

Godziny otwarcia:

wtorek-piątek: 10:00-15:00

sobota-niedziela: 11:00-17:00

poniedziałki: nieczynne.

Na pół godziny przed zamknięciem ekspozycji biletów nie sprzedaje się.

 

Bilety: N – 5.50 zł; U i wycieczkowe – 3.50 zł; oprowadzanie wycieczek – 30 zł.

 

Źródła:

§  Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

§  Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.