Strzegom – zespół poklasztorny karmelitów i kościół p.w. św. Barbary
Wybierz obiekt:

Strzegom – zespół poklasztorny karmelitów i kościół p.w. św. Barbary

Zespół poklasztorny składa się z kościoła parafialnego Najświętszego Zbawiciela i Matki Boskiej Szkaplerznej oraz dawnego klasztoru. Obecny kościół został wzniesiony po 1430 r., następnie gruntownie przebudowany w latach 1704-1716. Po kasacie klasztoru w 1811 r. przekazano go ewangelikom, w których rękach pozostał do 1945 r. Jednonawowy, orientowany, murowany z kamienia łamanego, posiada trójboczne prezbiterium oraz wieżę na planie kwadratu. Fasada ma trójkątny neogotycki szczyt. Ciekawym jest kamienny późnogotycki portal, w którego tympanonie widnieje przedstawienie Koronacji Marii oraz herb Strzegomia, Czech i Śląska. Wewnątrz posiada drewniane dwukondygnacyjne empory pochodzące z 1819 r. Zachowało się również gotyckie sakramentarium ze sceną Ukrzyżowania, barokowy ołtarz główny z amboną oraz szereg olejnych portretów pastorów od XVII do XIX w. Dawny budynek klasztoru na pd. od kościoła, został wzniesiony ok. 1500 r., opuszczony w latach 1539-1657, a następnie w latach 1704-1716 odbudowany. Na przełomie XIX i XX w. przeszedł modernizację. Trójskrzydłowy, z prostokątnym, wewnętrznym dziedzińcem, dwukondygnacyjny, pierwotnie dwutraktowy ze sklepionymi krużgankami. Niedawno zakończył się kolejny remont budynku klasztornego, który zostanie przekazany organizacjom pozarządowym w Strzegomiu.

ul. T. Kościuszki 4                         

58-150 Strzegom

 tel. 74 855-46-77

www.parafiastrzegom.pl

e-mail: parafiastrzegom@gmail.com

 

Msze św.

niedziela i święta: 7.30, 9.00, 10.30, 18.30

dni powszednie: 9.00, 17.30

sobota: 18.30

w czasie kolędy w dni powszednie: tylko o godz. 9.00

w czasie wakacji w dni powszednie: tylko o godz. 17.30.

 

Źródła:

§  Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

§  Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

 

 

Kościół p. w. św. Barbary wzniesiono w XIV w. jako synagoga żydowska. Po pogromie w 1410 r. i wypędzeniu Żydów w 1454 r., został w 1456 r. przebudowany na kościół katolicki (dodano prezbiterium). Jest to budowla jednonawowa ze sklepieniem krzyżowym, murowana z kamienia łamanego z prezbiterium zakończonym trójbocznie, nakrytym późnogotyckim sklepieniem sieciowym, z zakrystią i niewielką wieżą od pd. Barokowy ołtarz główny z obrazem św. Barbary został namalowany ok. 1820 r. przez Scholza. W ścianach prezbiterium znajdują się kamienne siedziska, gotyckie sakramentarium oraz kamienna chrzcielnica z przełomu XV i XVI w. Świątynia z zewnątrz posiada piękny portal z piaskowca, w którym zostały umieszczone symbole miasta, czyli miecz i klucz, atrybuty św. Piotra i Pawła. Wielokrotnie remontowany, gruntownie odrestaurowany w latach 90. XX w. Kościół znajduje się przy ul. Kościelnej. Służy jako kościół pomocniczy parafii rzymskokatolickiej p. w. św. App. Piotra i Pawła.

Adres urzędu parafialnego:

pl. Jana Pawła II 10

58-150 Strzegom

tel. 74 855-02-86

www.bazylika.strzegom.pl

e-mail: bazylika@bazylika.strzegom.pl

 

Msze św.

piątek: 15.00, przed mszą św. Koronka do Miłosierdzia Bożego

codziennie: 7.00-18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

Źródła:

§  Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

§  Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.