Strzegom – ratusz z Wieżą Targową
Wybierz obiekt:

Strzegom – ratusz z Wieżą Targową

Budynek obecnego ratusza jest neogotycki, powstał w latach 1858-1860. Został wykonany wg projektu K. H. Lüdeckego. Trójkondygnacyjny, na rzucie prostokąta. Posiada niską wieżę wybudowaną na planie kwadratu, zwieńczoną ośmiobocznym hełmem z latarnią. Budynek jest ozdobiony różnorodnymi detalami. Na drugim piętrze znajduje się sala posiedzeń, która posiada drewniany malowany strop z przedstawieniem porwania Sabinek. Ratusz był remontowany w latach 1993-1996. Relikty starszego ratusza można dostrzec w południowo-wschodnim kącie dziedzińca (m.in. ozdobne nadproże z inskrypcją).

Ratusz: Rynek, północno-wschodnia część bloku śródrynkowego.

                                    

Wieża Targowa jest pozostałością średniowiecznego ratusza z XIV w. Wolnostojąca, na rzucie kwadratu, pięciokondygnacyjna, zwieńczona kamienną późnogotycką balustradą z herbem Strzegomia, postacią giermka i muzyka. Na elewacji znajduje się kartusz z herbem miasta i datą 1618. Do wysokości pierwotnej (ok. 16 m.) zbudowana jest z kamienia łamanego granitu i bazaltu na zaprawie wapienno-piaskowej, natomiast wyższą dobudowę (1533 r.) wykonano z cegły gotyckiej i kamienia łamanego. Całkowita wysokość wieży wynosi 35,9 m. Zakończono jest współczesnym hełmem ze szkła i stali, nasadzonym w 1998 r., pierwotny został zniszczony w 1945 r. Parter wieży o sklepieniu ostrego łuku zachował swój średniowieczny kształt. Wieża pełniła rolę ratuszową i handlową oraz obronną. W początkowym okresie mieściła się tutaj siedziba wójta, znajdował się prowizoryczny areszt oraz archiwum, a także różne magazyny będące uzupełnieniem sukiennic. Była też dobrym punktem obserwacyjnym. W styczniu 2000 r. Zarząd Miasta w Strzegomiu przekazał ją w użytkowanie Towarzystwu Miłośników Ziemi Strzegomskiej na wystawy stałe (m. in. dotyczące historii Strzegomia, Izba Pamięci zlikwidowanej jednostki wojskowej, militaria) oraz czasowe. Pełni ona też rolę punktu widokowego.

Wieża Targowa: Rynek, południowo-wschodnia część bloku śródrynkowego.

Wieża jest otwarta dla zwiedzających od 1.05 do 31.10. w niedzielę w godzinach 15.00-18.00, w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 74 855-07-22; 668-187-825).

Bilety: N - 2 zł, U - 1 zł, dzieci szkolne i młodsze: wstęp wolny.

 

Źródła:

§  Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.