Stary Zamek – kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Wybierz obiekt:

Stary Zamek – kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Kościół parafialny, wzniesiony w 2. poł. XIII w. (wzmiankowany w 1381 r.), pierwotnie z emporą zachodnią, która została rozebrana w trakcie budowy wieży (najprawdopodobniej na pocz. XIV w.). Przebudowa wnętrza miała miejsce ok. 1600 r. (loża kolatorska, chór muzyczny i empora przy ścianie północnej), kolejna w 1714 r. – późnobarokowy ołtarz i ambona. Obraz św. Stanisława w ołtarzu głównym pochodzi z 1858 r. i jest autorstwa K. Krachwitza. W 1846 r. kościół powiększono o kruchtę i kaplicę. W 1915 r. wyremontowano dach, strop, położono nowe tynki we wnętrzu, poszerzono okna w zakrystii. W latach 1962-1963 odkryto i zatynkowano drobne fragmenty malowideł ściennych romańskich i gotyckich, a w 1963-1964 przeprowadzono gruntowny remont, m. in. rozebrano empory przy chórze muzycznym, zamurowano otwór wejściowy od wschodu do prezbiterium. Podczas malowania wyeksponowano odkryte detale kamieniarki późnoromańskiej. W 1992 r. wykonano konserwację, złocenie i malowanie ołtarza głównego. W 1998 r. przeprowadzono renowację renesansowej tablicy herbowej.

Kościół jest budowlą orientowaną, murowaną z kamienia łamanego, jednonawową, z wyodrębnionym prostokątnym prezbiterium, nakrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Od południa znajduje się ostrołukowy portal główny z 2. poł. XIII w., uskokowy, z trzema parami kolumienek, płaskorzeźbiony tympanon z Tronującą Madonną z Dzieciątkiem oraz ze św. Stanisławem na awersie (pierwsze znane przedstawienie świętego), rewers z gloryfikacją męczeństwa świętego, postać biskupa otoczona czterema orłami (znacznie zniszczone). Na uwagę zasługują znajdujące się w prezbiterium kamienne sakramentarium gotyckie z XV w. oraz w nawie głównej renesansowe epitafia figuralne z XVI w. – Hansa Warkotscha von Nobschütz zu Gurau i jego żony Weroniki, z domu Karpf, z przedstawieniami Tronu Łaski i klęczącej rodziny zmarłych.

Na balustradzie chóru muzycznego umieszczone są kartusze herbowe, zaś na parapecie loży nad zakrystią drzewo genealogiczne rodziny von Senitz.

                                              

Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Stary Zamek

ul. Centralna 8

55-050 Sobótka

tel. 71 316-27-89

www i e-mail – brak

 

Msze św.

niedziele: 8.00, 9.30, 10.30, 12.00

dni powszednie: 14.00, zima 16.00, lato 17.00.

 

Źródła:

§  Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

§  Pater Józef (red.), Kościoły i kaplice archidiecezji wrocławskiej, Wrocław 2002.

§  Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.