Radków – renesansowy ratusz z 1545 r. i kościół p. w. św. Doroty
Wybierz obiekt:

Radków – renesansowy ratusz z 1545 r. i kościół p. w. św. Doroty

Radkowski ratusz wzmiankowany był już w 1534 r., obecny powstał po pożarze w 1545 r., z tego też czasu pochodzi najstarsza północna część ze sklepionymi wnętrzami. Rozbudowany był w latach 1609-1928 od południa (w tym czasie wybudowano m. in. wieżę oraz pokryto elewację sgraffitami). W 1750 r. przeprowadzono dalszą rozbudowę, a w 1852 r. podwyższono wieżę oraz wybudowano taras widokowy i neoklasycystyczny portal w elewacji południowej. W latach 1882-1885 ratusz był ponowie przebudowany. Wzniesiony pośrodku rynku, murowany, wybudowany został na planie czworoboku, z wieżą w elewacji frontowej. Budynek jest dwupiętrowy, nakryty czterospadowym dachem mansardowym i ostrosłupowym hełmem na wieży. Do wejścia prowadzą dwubiegowe schody, nad wejściem umieszczono kamienny herb z 1638 r. Koło budynku wznosi się barokowa kolumna maryjna z 1680 r.

 

Źródła:

§  Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

§  Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

 

Kościół p. w. św. Doroty

Późnogotycki kościół, pochodzi z lat 1570-1580. Wzniesiono go poza murami miasta jako kościół ewangelicki, na miejscu dawnego klasztoru, zniszczonego w 1469 r. Od 1624 r. funkcjonuje jako kościół katolicki pod wezwaniem św. Doroty. Po pożarze Radkowa w 1738 r. przebudowany został na barokowy. Kolejny pożar w 1878 r. zniszczył dach i wieżę. Po odbudowie świątynia przetrwała w niezmienionej formie do naszych czasów. Kościół jest orientowany, jednonawowy. Prezbiterium przykryto sklepieniami kolebkowymi z lunetami, nawę przebudowano na emporową halę z kaplicami bocznymi. Wyposażenie wnętrza jest głównie XVIII-wieczne, zaś dwa ołtarze boczne pochodzą z 1818 r. Polichromia datowana jest na lata 1738-1740. W południowej kruchcie znajduje się kamienny słup z datą 1488 (1588?). Zachowała się też gotycka chrzcielnica z XVI w.

ul. Ogrodowa 11

57-420 Radków                  

tel. 74 871-21-88

e-mail: radkow@diecezja.swidnica.pl

 

Msze św.

niedziele i święta: 7.30, 9.00, 12.00, 18.00

dni powszednie: 17.00, 18.00.

 

Źródła:

§  Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

§  Pater Józef (red.), Kościoły i kaplice archidiecezji wrocławskiej, Wrocław 2002.

§  Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.